Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:285 · Visa fulltext
Mineralförordning (1992:285)
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:694
Rubrik: Förordning (1993:694) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: upph. 48, 49 §§, rubr. närmast före 48, 49 §§; ändr. 6, 8, 17, 22, 24, 26, 35, 44, 53, 61 §§
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1994:1352
Rubrik: Förordning (1994:1352) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1452
Rubrik: Förordning (1995:1452) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: ändr. 22, 44, 53 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:48
Rubrik: Förordning (1996:48) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1996-03-15
Ändring, SFS 1996:812
Rubrik: Förordning (1996:812) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: ändr. 61 §; ny 14 a §
Ikraft: 1996-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1497
Rubrik: Förordning (1996:1497) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1996:812
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1998:218
Rubrik: Förordning (1998:218) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: ändr. 2, 10, 12, 13 §§; nya 10 a, 10 b, 10 c, 16 a §§, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:879
Rubrik: Förordning (1998:879) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: ändr. 21, 28 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2004:338
Rubrik: Förordning (2004:338) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2005:162
Rubrik: Förordning (2005:162) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 a, 10 b, 10 c, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 56, 62 §§, rubr. närmast före 56, 58 §§; nya 8 a, 9 a, 9 b, 48, 49, 49 a §§, rubr. närmast före 8 a, 9 a, 48 §§; omtryck
Ikraft: 2005-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:946
Rubrik: Förordning (2005:946) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: ändr. 30, 31 33 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2008:1232
Rubrik: Förordning (2008:1232) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: ändr. 6, 8, 9 b, 22, 25, 44, 48, 49, 53, 57 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:169
Rubrik: Förordning (2010:169) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: ändr. 18, 31 §§
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:529
Rubrik: Förordning (2010:529) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: upph. 14 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2011:363
Rubrik: Förordning (2011:363) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: ändr. 16, 28 §§
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2014:783
Rubrik: Förordning (2014:783) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 6, 8, 9 a, 9 b, 22 §§; ny 9 c §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:969
Rubrik: Förordning (2017:969) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:643
Rubrik: Förordning (2018:643) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: ändr. 51 §
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2020:579
Rubrik: Förordning (2020:579) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: nuvarande 8 a § betecknas 8 b §; ny 8 a §
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2021:121
Rubrik: Förordning (2021:121) om ändring i mineralförordningen (1992:285)
Omfattning: nuvarande 8 b § betecknas 8 c §; ändr. 8 a §; ny 8 b §
Ikraft: 2021-03-01