Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:247 · Visa fulltext
Förordning (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Ikraft: 1992-07-01
Upphävd: 2014-04-01
Ändring, SFS 1995:1186
Rubrik: Förordning (1995:1186) om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen
Omfattning: ändr. 7, 14 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1996:729
Rubrik: Förordning (1996:729) om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:1309
Rubrik: Förordning (1996:1309) om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen
Omfattning: ändr. 14, 41 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1996:1591
Rubrik: Förordning (1996:1591) om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen
Omfattning: upph. 24 §, rubr. närmast före 24 §; ändr. 25, 27, 29, 38, 40, 41, 42, 43, 47, 48 §§
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1998:1045
Rubrik: Förordning (1998:1045) om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1219
Rubrik: Förordning (1998:1219) om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen
Omfattning: ändr. 1 §; ny 24 §, rubr. närmast före 24 §
Ikraft: 1998-11-01
Ändring, SFS 1998:1380
Rubrik: Förordning (1998:1380) om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen
Omfattning: ändr. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:894
Rubrik: Förordning (1999:894) om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen
Omfattning: ändr. 3, 15 §§
Ikraft: 1999-12-15
Ändring, SFS 2001:1126
Rubrik: Förordning (2001:1126) om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen
Omfattning: ändr. 6, 21, 41 §§; nya 4 a §, 7 a, 7 b, 7 c §§, rubr. närmast före 4 a §, 7 a, 7 b, 7 c §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2003:332
Rubrik: Förordning (2003:332) om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2003:562
Rubrik: Förordning (2003:562) om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen
Omfattning: upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §; ändr. 12, 41 §§
Ikraft: 2003-09-01
Ändring, SFS 2006:118
Rubrik: Förordning (2006:118) om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2007:1226
Rubrik: Förordning (2007:1226) om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen
Omfattning: ny 49 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2009:663
Rubrik: Förordning (2009:663) om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen
Omfattning: ändr. 1 §; ny 27 a §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2013:888
Rubrik: Förordning (2013:888) om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:115
Omfattning: upph.