Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:191 · Visa fulltext
Avgiftsförordning (1992:191)
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:138, 1989/90:FiU38, rskr 1989/90:289 Regeringens förordningsmotiv 1992:3
Ändring, SFS 1993:431
Rubrik: Förordning (1993:431) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 4, 5, 26 §§, ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1993:1255
Rubrik: Förordning (1993:1255) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 11, 22 §§; nya 30 a §, rubr. närmast före 30 a §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr 1992/93:448
Ändring, SFS 1994:356
Rubrik: Förordning (1994:356) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:687
Rubrik: Förordning (1995:687) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 4, 10, 11, 16, 17, 18, 20 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1196
Rubrik: Förordning (1996:1196) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 1, 2, 25, 27 §§; ny 1 a §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:629
Rubrik: Förordning (1997:629) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1997-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:435
Rubrik: Förordning (1998:435) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 7, 8, 31 §§
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:1422
Rubrik: Förordning (1998:1422) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1775
Rubrik: Förordning (1998:1775) om ändring i förordningen (1998:1422) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 1 a § i 1998:1422
Ändring, SFS 1999:899
Rubrik: Förordning (1999:899) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: upph. 27, 28, 29, 30 §§; ändr. 4, 7, 19 §§
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2001:868
Rubrik: Förordning (2001:868) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 1 a, 10 §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2003:261
Rubrik: Förordning (2003:261) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2003:956
Rubrik: Förordning (2003:956) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 14, 24 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:935
Rubrik: Förordning (2004:935) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:237
Rubrik: Förordning (2005:237) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 10, 20 §§
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2006:1101
Rubrik: Förordning (2006:1101) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2008:175
Rubrik: Förordning (2008:175) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2008-06-01
Ändring, SFS 2011:216
Rubrik: Förordning (2011:216) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 26 §; ändr. 1, 1 a, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 20, 22, 30 a §§, rubr. närmast före 5 §; ny 25 a §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2014:1195
Rubrik: Förordning (2014:1195) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1432
Rubrik: Förordning (2014:1432) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 5, 10, 25 a §§; ny 25 b §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2018:956
Rubrik: Förordning (2018:956) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1544
Rubrik: Förordning (2018:1544) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 7, 15 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:699
Rubrik: Förordning (2019:699) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 10, 20 §§
Ikraft: 2020-01-01