Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:18 · Visa fulltext
Produktansvarslag (1992:18)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:197, 1991/92:LU14, rskr 1991/92:78
Ändring, SFS 1992:1137
Rubrik: Lag (1992:1137) om ändring i produktansvarslagen (1992:18)
Omfattning: nuvarande 10, 11 §§ betecknas 11, 12 §§, rubr. närmast före nuvarande 10, 11 §§ sätts närmast före nya 11, 12 §§; ändr. 6, 7 §§; nya 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:38, bet. 1992/93:LU9, rskr 1992/93:47
Ändring, SFS 1993:647
Rubrik: Lag (1993:647) om ändring i lagen (1992:1137) om ändring i produktansvarslagen (1992:18)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1992:1137
Förarbeten: Bet. 1992/93:EU3, rskr. 1992/93:404
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 6, 7 §§ i 1992:1137 utom vad avser Liechtenstein
Ändring, SFS 1995:1185
Omfattning: ikrafttr. av 6, 7 §§ i 1992:1137 såvitt avser Liechtenstein
Ändring, SFS 2010:975
Rubrik: Lag (2010:975) om ändring i produktansvarslagen (1992:18)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360
Ändring, SFS 2021:1140
Rubrik: Förordning (2021:1140) om ikraftträdande av lagen (2010:975) om ändring i produktansvarslagen (1992:18)
Omfattning: ikrafttr. av 2010:975
Ändring, SFS 2022:263
Rubrik: Lag (2022:263) om ändring i produktansvarslagen (1992:18)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2022-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:85, bet. 2021/22:CU3, rskr. 2021/22:212