Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1672 · Visa fulltext
Lag (1992:1672) om paketresor
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:95, bet. 1992/93:LU21, rskr 1992/93:129
Upphävd: 2018-08-01
Ändring, SFS 1994:1029
Rubrik: Lag (1994:1029) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1029
Ändring, SFS 1995:99
Rubrik: Lag (1995:99) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:459
Rubrik: Lag (1995:459) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:123, bet. 1994/95:LU16, rskr. 1994/95:267
Ändring, SFS 2002:1132
Rubrik: Lag (2002:1132) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2004-06-28
Förarbeten: Prop. 2002/03:18, bet. 2002/03:LU2, rskr. 2002/03:65, EGTL140/2002 s2
CELEX-nr: 32002R0889
Ändring, SFS 2004:540
Omfattning: ikrafttr. av 2002:1132
Ändring, SFS 2008:494
Rubrik: Lag (2008:494) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2010:514
Rubrik: Lag (2010:514) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295, EGTL185/1997 s1, EGTL140/2002 s2
CELEX-nr: 31999R2027, 32002R0889
Ändring, SFS 2014:1346
Rubrik: Lag (2014:1346) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5
Ändring, SFS 2015:343
Rubrik: Lag (2015:343) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2015-06-12
Förarbeten: Prop. 2014/15:58, bet. 2014/15:CU15, rskr. 2014/15:185
Ändring, SFS 2015:345
Rubrik: Lag (2015:345) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2015-09-02
Förarbeten: Prop. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16, rskr. 2014/15:186
Ändring, SFS 2015:355
Rubrik: Förordning (2015:355) om ikraftträdande av lagen (2015:343) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ikrafttr. av 2015:343
Ändring, SFS 2015:411
Rubrik: Förordning (2015:411) om ikraftträdande av lagen (2015:345) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ikrafttr. av 2015:345
Ändring, SFS 2018:185
Rubrik: Lag (2018:185) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193
Ändring, SFS 2018:1217
Omfattning: upph.