Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1554 · Visa fulltext
Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:784
Rubrik: Förordning (1993:784) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: nuvarande 4 § betecknas 5 §, nuvarande 5 § betecknas 6 §, nuvarande 6 § betecknas 11 §, bil. betecknas bil. 1; ändr. 2, 11 §§, ikrafttr. best.; nya 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 1, 2, 7, 11 §§, bil. 2; omtryck
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:478
Rubrik: Förordning (1995:478) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 7, 8, 9, 11, 12, 14 §§, bil. 2
Ikraft: 1995-06-01
Förarbeten: EGTL370/92 s76, EGTL159/93 s134
CELEX-nr: 392L0109 393L0046
Ändring, SFS 1997:103
Rubrik: Förordning (1997:103) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Ikraft: 1997-05-01
Ändring, SFS 1997:627
Rubrik: Förordning (1997:627) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1997-08-01
Ändring, SFS 1998:859
Rubrik: Förordning (1998:859) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1998-08-01
Ändring, SFS 1998:1467
Rubrik: Förordning (1998:1467) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:516
Rubrik: Förordning (1999:516) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 6, 11 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:656
Rubrik: Förordning (1999:656) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1999-08-01
Förarbeten: EGTL204/98 s37
CELEX-nr: 398L0034
Ändring, SFS 1999:782
Rubrik: Förordning (1999:782) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 5 §, bil. 1
Ikraft: 1999-12-01
Förarbeten: EGTL244/99 s1
CELEX-nr: 399D0615
Ändring, SFS 2000:2
Rubrik: Förordning (2000:2) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2000-02-01
Förarbeten: EGTL204/98 s37
CELEX-nr: 398L0034
Ändring, SFS 2000:694
Rubrik: Förordning (2000:694) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37
CELEX-nr: 31998L0034
Ändring, SFS 2001:48
Rubrik: Förordning (2001:48) om ändring (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 5 §; nya 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2001-03-25
Ändring, SFS 2001:78
Rubrik: Förordning (2001:78) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2001-04-01
Förarbeten: EGTL370/1992 s.76, EGTL39/2001 s.31
CELEX-nr: 31992L0109, 32001L0008
Ändring, SFS 2001:551
Rubrik: Förordning (2001:551) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2001-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1284
Rubrik: Förordning (2001:1284) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 5 b §; ny 5 c §
Ikraft: 2002-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:166
Rubrik: Förordning (2002:166) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2002-05-01
Förarbeten: EGTL63/2002 s14
CELEX-nr: 32002D0188
Ändring, SFS 2002:636
Rubrik: Förordning (2002:636) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2002-08-01
Ändring, SFS 2003:71
Rubrik: Förordning (2003:71) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2003-03-15
Förarbeten: EGTL160/1999 s1, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31999R1251, 32000R1673
Ändring, SFS 2003:753
Rubrik: Förordning (2003:753) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2003-12-01
Ändring, SFS 2003:1070
Rubrik: Förordning (2003:1070) om ändring i fördningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: EUTL286/2003 s14
CELEX-nr: 32003L0101
Ändring, SFS 2004:2
Rubrik: Förordning (2004:2) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2004-03-01
Förarbeten: EUT321/2003 s64
CELEX-nr: 32003D0847
Ändring, SFS 2005:250
Rubrik: Förordning (2005:250) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2005-06-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL270/2003 s1, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 32003R1782, 32000R1673
Ändring, SFS 2005:474
Rubrik: Förordning (2005:474) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2005:642
Rubrik: Förordning (2005:642) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: upph. 7, 8, 9 §§ rubr. närmast före 7 §, bil. 2; nuvarande bil. 1 betecknas bil.; ändr. 2, 11, 12, 14 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 2005-08-18 överg.best.
Förarbeten: EUTL047/2004 s1, EUTL022/2005 s1
CELEX-nr: 32004R0273, 32005R0111
Ändring, SFS 2006:273
Rubrik: Förordning (2006:273) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 2, 5 §§; ny bil. 2
Ikraft: 2006-06-01
Ändring, SFS 2007:157
Rubrik: Förordning (2007:157) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2007-06-15
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2007:747
Rubrik: Förordning (2007:747) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil.1
Ikraft: 2007-12-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2007:878
Rubrik: Förordning (2007:878) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2008:728
Rubrik: Förordning (2008:728) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2008:743
Rubrik: Förordning (2008:743) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2008-09-15
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2009:316
Rubrik: Förordning (2009:316 ) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2009-05-25
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2009:379
Rubrik: Förordning (2009:379) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2009-06-08
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2009:629
Rubrik: Förordning (2009:629) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 5 b §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:917
Rubrik: Förordning (2009:917) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2009-09-15
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2009:1026
Rubrik: Förordning (2009:1026) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2009-12-09
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2009:1093
Rubrik: Förordning (2009:1093) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: nya 7, 8 §§
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2009:1269
Rubrik: Förordning (2009:1269) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2009-12-15 överg.best.
Förarbeten: EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2009:1581
Rubrik: Förordning (2009:1581) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-02-01
Förarbeten: EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2010:1081
Rubrik: Förordning (2010:1081) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2010:1083
Rubrik: Förordning (2010:1083) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-09-21
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EUTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2010:1085
Rubrik: Förordning (2010:1085) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-10-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2011:134
Rubrik: Förordning (2011:134) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 11, 12, 14 §§
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:309
Rubrik: Förordning (2011:309) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2011:958
Rubrik: Förordning (2011:958) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011-09-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2012:43
Rubrik: Förordning (2012:43) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2012-03-15
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2012:152
Rubrik: Förordning (2012:152) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2012-05-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2012:642
Rubrik: Förordning (2012:642) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2012-12-15
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2012:974
Rubrik: Förordning (2012:974) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-02-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2013:523
Rubrik: Förordning (2013:523) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2013:640
Rubrik: Förordning (2013:640) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2013:789
Rubrik: Förordning (2013:789) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-12-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2014:103
Rubrik: Förordning (2014:103) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2014-04-08
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2014:1032
Rubrik: Förordning (2014:1032) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2014-08-19
Ändring, SFS 2014:1379
Rubrik: Förordning (2014:1379) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: direktiv 98/34/EG
Ändring, SFS 2014:1480
Rubrik: Förordning (2014:1480) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2015-01-16
Förarbeten: direktiv 98/34/EG
Ändring, SFS 2015:244
Rubrik: Förordning (2015:244) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2015-06-09
Ändring, SFS 2015:526
Rubrik: Förordning (2015:526) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2015-08-18
CELEX-nr: direktiv 98/34/EG
Ändring, SFS 2015:996
Rubrik: Förordning (2015:996) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2016-01-26
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2016:841
Rubrik: Förordning (2016:841) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2016-08-16
Ändring, SFS 2016:849
Rubrik: Förordning (2016:849) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2016-09-06
Ändring, SFS 2016:1303
Rubrik: Förordning (2016:1303) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2017-01-25
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2017:618
Rubrik: Förordning (2017:618) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2017-07-28
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2017:912
Rubrik: Förordning (2017:912) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2017-11-14
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2017:951
Rubrik: Förordning (2017:951) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2017-12-12
Ändring, SFS 2018:115
Rubrik: Förordning (2018:115) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2018-04-10
Ändring, SFS 2018:538
Rubrik: Förordning (2018:538) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2018-06-26
Ändring, SFS 2018:1209
Rubrik: Förordning (2018:1209) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2018-07-24
Ändring, SFS 2018:1586
Rubrik: Förordning (2018:1586) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2018-11-12
Ändring, SFS 2018:2057
Rubrik: Förordning (2018:2057) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2019-01-18
Ändring, SFS 2019:24
Rubrik: Förordning (2019:24) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2019-03-22
Ändring, SFS 2019:107
Rubrik: Förordning (2019:107) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2019-04-05
Ändring, SFS 2019:331
Rubrik: Förordning (2019:331) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2019-07-02
Ändring, SFS 2019:553
Rubrik: Förordning (2019:553) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2019-08-06
Ändring, SFS 2019:611
Rubrik: Förordning (2019:611) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2019-11-12
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2020:2
Rubrik: Förordning (2020:2) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2020-02-11
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2020:157
Rubrik: Förordning (2020:157) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2020-04-28
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2020:584
Rubrik: Förordning (2020:584) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2020-07-28
Ändring, SFS 2020:590
Rubrik: Förordning (2020:590) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2021:301
Rubrik: Förordning (2021:301) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2021-05-25
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2021:908
Rubrik: Förordning (2021:908) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2021-11-22
Ändring, SFS 2022:54
Rubrik: Förordning (2022:54) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2022-03-01
Förarbeten: direktiv 2015/1535
Ändring, SFS 2022:1343
Rubrik: Förordning (2022:1343) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2022-08-09
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2023:5
Rubrik: Förordning (2023:5) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2023-02-14
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2023:379
Rubrik: Förordning (2023:379) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2023-07-11
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2023:901
Rubrik: Förordning (2023:901) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil 1
Ikraft: 2024-01-16
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2024:278
Rubrik: Förordning (2024:278) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: utgår genom 2024:286
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2024:286
Rubrik: Förordning (2024:286) om ändring i förordningen (2024:278) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: utgår 2024:278
Ändring, SFS 2024:288
Rubrik: Förordning (2024:288) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2024-06-18
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2024:481
Rubrik: Förordning (2024:481) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2024-07-23
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535