Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1554 · Visa fulltext
Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:784
Rubrik: Förordning (1993:784) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: nuvarande 4 § betecknas 5 §, nuvarande 5 § betecknas 6 §, nuvarande 6 § betecknas 11 §, bil. betecknas bil. 1; ändr. 2, 11 §§, ikrafttr. best.; nya 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 1, 2, 7, 11 §§, bil. 2; omtryck
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:478
Rubrik: Förordning (1995:478) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 7, 8, 9, 11, 12, 14 §§, bil. 2
Ikraft: 1995-06-01
Förarbeten: EGTL370/92 s76, EGTL159/93 s134
CELEX-nr: 392L0109 393L0046
Ändring, SFS 1997:103
Rubrik: Förordning (1997:103) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Ikraft: 1997-05-01
Ändring, SFS 1997:627
Rubrik: Förordning (1997:627) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1997-08-01
Ändring, SFS 1998:859
Rubrik: Förordning (1998:859) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1998-08-01
Ändring, SFS 1998:1467
Rubrik: Förordning (1998:1467) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:516
Rubrik: Förordning (1999:516) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 6, 11 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:656
Rubrik: Förordning (1999:656) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1999-08-01
Förarbeten: EGTL204/98 s37
CELEX-nr: 398L0034
Ändring, SFS 1999:782
Rubrik: Förordning (1999:782) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 5 §, bil. 1
Ikraft: 1999-12-01
Förarbeten: EGTL244/99 s1
CELEX-nr: 399D0615
Ändring, SFS 2000:2
Rubrik: Förordning (2000:2) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2000-02-01
Förarbeten: EGTL204/98 s37
CELEX-nr: 398L0034
Ändring, SFS 2000:694
Rubrik: Förordning (2000:694) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37
CELEX-nr: 31998L0034
Ändring, SFS 2001:48
Rubrik: Förordning (2001:48) om ändring (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 5 §; nya 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2001-03-25
Ändring, SFS 2001:78
Rubrik: Förordning (2001:78) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2001-04-01
Förarbeten: EGTL370/1992 s.76, EGTL39/2001 s.31
CELEX-nr: 31992L0109, 32001L0008
Ändring, SFS 2001:551
Rubrik: Förordning (2001:551) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2001-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1284
Rubrik: Förordning (2001:1284) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 5 b §; ny 5 c §
Ikraft: 2002-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:166
Rubrik: Förordning (2002:166) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2002-05-01
Förarbeten: EGTL63/2002 s14
CELEX-nr: 32002D0188
Ändring, SFS 2002:636
Rubrik: Förordning (2002:636) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2002-08-01
Ändring, SFS 2003:71
Rubrik: Förordning (2003:71) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2003-03-15
Förarbeten: EGTL160/1999 s1, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31999R1251, 32000R1673
Ändring, SFS 2003:753
Rubrik: Förordning (2003:753) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2003-12-01
Ändring, SFS 2003:1070
Rubrik: Förordning (2003:1070) om ändring i fördningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: EUTL286/2003 s14
CELEX-nr: 32003L0101
Ändring, SFS 2004:2
Rubrik: Förordning (2004:2) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2004-03-01
Förarbeten: EUT321/2003 s64
CELEX-nr: 32003D0847
Ändring, SFS 2005:250
Rubrik: Förordning (2005:250) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2005-06-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL270/2003 s1, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 32003R1782, 32000R1673
Ändring, SFS 2005:474
Rubrik: Förordning (2005:474) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2005:642
Rubrik: Förordning (2005:642) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: upph. 7, 8, 9 §§ rubr. närmast före 7 §, bil. 2; nuvarande bil. 1 betecknas bil.; ändr. 2, 11, 12, 14 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 2005-08-18 överg.best.
Förarbeten: EUTL047/2004 s1, EUTL022/2005 s1
CELEX-nr: 32004R0273, 32005R0111
Ändring, SFS 2006:273
Rubrik: Förordning (2006:273) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 2, 5 §§; ny bil. 2
Ikraft: 2006-06-01
Ändring, SFS 2007:157
Rubrik: Förordning (2007:157) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2007-06-15
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2007:747
Rubrik: Förordning (2007:747) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil.1
Ikraft: 2007-12-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2007:878
Rubrik: Förordning (2007:878) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2008:728
Rubrik: Förordning (2008:728) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2008:743
Rubrik: Förordning (2008:743) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2008-09-15
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2009:316
Rubrik: Förordning (2009:316 ) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2009-05-25
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2009:379
Rubrik: Förordning (2009:379) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2009-06-08
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2009:629
Rubrik: Förordning (2009:629) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 5 b §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:917
Rubrik: Förordning (2009:917) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2009-09-15
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2009:1026
Rubrik: Förordning (2009:1026) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2009-12-09
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2009:1093
Rubrik: Förordning (2009:1093) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: nya 7, 8 §§
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2009:1269
Rubrik: Förordning (2009:1269) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2009-12-15 överg.best.
Förarbeten: EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2009:1581
Rubrik: Förordning (2009:1581) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-02-01
Förarbeten: EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2010:1081
Rubrik: Förordning (2010:1081) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2010:1083
Rubrik: Förordning (2010:1083) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-09-21
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EUTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2010:1085
Rubrik: Förordning (2010:1085) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-10-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2011:134
Rubrik: Förordning (2011:134) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 11, 12, 14 §§
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:309
Rubrik: Förordning (2011:309) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2011:958
Rubrik: Förordning (2011:958) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011-09-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2012:43
Rubrik: Förordning (2012:43) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2012-03-15
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2012:152
Rubrik: Förordning (2012:152) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2012-05-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2012:642
Rubrik: Förordning (2012:642) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2012-12-15
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2012:974
Rubrik: Förordning (2012:974) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-02-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2013:523
Rubrik: Förordning (2013:523) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2013:640
Rubrik: Förordning (2013:640) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2013:789
Rubrik: Förordning (2013:789) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-12-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2014:103
Rubrik: Förordning (2014:103) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2014-04-08
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Ändring, SFS 2014:1032
Rubrik: Förordning (2014:1032) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2014-08-19
Ändring, SFS 2014:1379
Rubrik: Förordning (2014:1379) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: direktiv 98/34/EG
Ändring, SFS 2014:1480
Rubrik: Förordning (2014:1480) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2015-01-16
Förarbeten: direktiv 98/34/EG
Ändring, SFS 2015:244
Rubrik: Förordning (2015:244) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2015-06-09
Ändring, SFS 2015:526
Rubrik: Förordning (2015:526) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2015-08-18
CELEX-nr: direktiv 98/34/EG
Ändring, SFS 2015:996
Rubrik: Förordning (2015:996) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2016-01-26
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2016:841
Rubrik: Förordning (2016:841) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2016-08-16
Ändring, SFS 2016:849
Rubrik: Förordning (2016:849) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2016-09-06
Ändring, SFS 2016:1303
Rubrik: Förordning (2016:1303) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2017-01-25
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2017:618
Rubrik: Förordning (2017:618) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2017-07-28
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2017:912
Rubrik: Förordning (2017:912) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2017-11-14
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2017:951
Rubrik: Förordning (2017:951) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2017-12-12
Ändring, SFS 2018:115
Rubrik: Förordning (2018:115) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2018-04-10
Ändring, SFS 2018:538
Rubrik: Förordning (2018:538) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2018-06-26
Ändring, SFS 2018:1209
Rubrik: Förordning (2018:1209) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2018-07-24
Ändring, SFS 2018:1586
Rubrik: Förordning (2018:1586) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2018-11-12
Ändring, SFS 2018:2057
Rubrik: Förordning (2018:2057) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2019-01-18
Ändring, SFS 2019:24
Rubrik: Förordning (2019:24) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2019-03-22
Ändring, SFS 2019:107
Rubrik: Förordning (2019:107) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2019-04-05
Ändring, SFS 2019:331
Rubrik: Förordning (2019:331) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2019-07-02
Ändring, SFS 2019:553
Rubrik: Förordning (2019:553) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2019-08-06
Ändring, SFS 2019:611
Rubrik: Förordning (2019:611) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2019-11-12
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2020:2
Rubrik: Förordning (2020:2) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2020-02-11
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2020:157
Rubrik: Förordning (2020:157) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2020-04-28
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2020:584
Rubrik: Förordning (2020:584) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2020-07-28
Ändring, SFS 2020:590
Rubrik: Förordning (2020:590) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2021:301
Rubrik: Förordning (2021:301) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2021-05-25
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2021:908
Rubrik: Förordning (2021:908) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2021-11-22
Ändring, SFS 2022:54
Rubrik: Förordning (2022:54) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2022-03-01
Förarbeten: direktiv 2015/1535
Ändring, SFS 2022:1343
Rubrik: Förordning (2022:1343) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2022-08-09
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2023:5
Rubrik: Förordning (2023:5) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2023-02-14
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535