Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1528 · Visa fulltext
Lag (1992:1528) om offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet RS
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:88, bet. 1992/93:FiU5, rskr 1992/93:120
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 1993:924
Rubrik: Lag (1993:924) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 5 §§, 5 kap 1 §; nya 5 kap 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§, rubr. före 5 kap 28 §
Förarbeten: Prop. 1992/93:209, bet. 1992/93:FiU24, rskr. 1992/93:347
Ändring, SFS 1993:1468
Rubrik: Lag (1993:1468) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: upph. 5 kap 27 §, rubr. närmast före 5 kap 1, 11, 27 §§; 6 kap 1-12 §§ betecknas 7 kap 1-12 §§; ändr. 1 kap 1, 2, 3, 5 §§, 5 kap 1 §; nytt 6 kap; omtryck
Förarbeten: Prop. 1993/94:78, bet. 1993/94:FiU4, rskr. 1993/94:83
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1528
Ändring, SFS 1994:614
Rubrik: Lag (1994:614) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: 7 kap 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 7 kap 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 7 kap 9, 10 §§ sätts närmast före 7 kap 11, 12 §§: ändr. 1 kap 11, 23 §§, 2 kap 6, 8, 9, 13 §§, 4 kap 1, 4, 6, 8, 14, 16 §§, 5 kap 1 §, 6 kap 9, 17 §§, rubr. till bil.; nya 1 kap 26 §, 2 kap 7 a, 11 a §§, 4 kap 26, 27 §§, 7 kap 9, 10 §§, rubr. närmast före 1 kap 26 §, 4 kap 26, 27 §§, 7 kap 9 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:227, bet. 1993/94:FiU18, rskr. 1993/94:339
Ändring, SFS 1995:704
Rubrik: Lag (1995:704) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: upph. 2 kap 12 §; ändr. 1 kap 1, 9, 11, 14, 23 §§, 2 kap 8, 11, 11 a §§, 3 kap 15, 16, 17 §§, 4 kap 1, 5, 15 §§, 5 kap 18, 19 §§, 6 kap 1, 16 §§, 7 kap 3, 12, 13 §; nya 1 kap 23 a §, 4 kap 4 a, 26 a, 28, 29 §§, rubr. närmast före 4 kap 28 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:153, bet. 1994/95:FiU22, rskr. 1994/95:360, EGTL199/93 s1, s54, EGTL189/93 s84, EGTL209/92 s1, EGTL395/89 s33, EGTL76/92 s14
CELEX-nr: 393L0036 393L0037 393L0038 392L0050 389L0665 392L0013
Ändring, SFS 1996:433
Rubrik: Lag (1996:433) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 kap 21 §, 2 kap 1, 10, 11 §§, 3 kap 1, 2, 17 §§, 5 kap 4, 5, 19 §§, 7 kap 2, 11 §§; ny 4 kap 8 a §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:165, bet. 1995/96:FiU13, rskr. 1995/96:247
Ändring, SFS 1997:1068
Rubrik: Lag (1997:1068) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: upph. 2 kap 9 §, 3 kap 3, 13 §§, 5 kap 6, 15 §§, rubr. närmast före 2 kap 18 §; ändr. 1 kap 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11-18, 22, 23, 25 §§, 2 kap 3, 6, 11, 13-18 §§, 3 kap 6-9 §§, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 §§, 4 kap 1, 4, 4 a, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, 5 kap 1, 2, 7, 11, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30 §§, 6 kap 12, 16 §§, 7 kap 1, 8, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 1 kap 12 §, 3 kap 23, 24 §§, 4 kap 26 §, 5 kap 25 §, rubr. till bil.; nya 1 kap 7 a, 16 a, 16 b, 18 a, 20 a, 23 b §§, 4 kap 7 a, 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 22 a, 30, 31 §§, 5 kap 27 §, 7 kap 15 §, rubr. närmast före 1 kap 16 a, 23 b §§, 4 kap 15 a, 22 a, 30, 31 §§, 5 kap 27 §, 7 kap 15 §, avd. C i bil.; omtryck
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:153, bet. 1997/98:FiU7, rskr. 1997/98:61
Ändring, SFS 1998:1432
Rubrik: Lag (1998:1432) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 kap 21 §, 2 kap 13, 14, 15, 16 §§, 3 kap 18, 19, 20, 21 §§, 4 kap 4, 15, 17, 18 §§, 5 kap 1, 20, 21, 22, 23 §§, 7 kap 15 §, bil.; nya 1 kap 16 c §, 2 kap 19 §, 5 kap 24 a §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:170, bet. 1998/99:FiU6, rskr. 1998/99:13
Ändring, SFS 1999:309
Rubrik: Lag (1999:309) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 5, 6 §§, 4 kap 1 §, 7 kap 5 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 2000:877
Rubrik: Lag (2000:877) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: upph. 6 kap 4 §; nuvarande 6 kap 6 § betecknas 6 kap 4 §; ändr. 1 kap 5, 19 §§, 2 kap 1, 6, 17 §§, 3 kap 1, 2, 22 §§, 4 kap 8, 11, 14, 22 §§, 5 kap 4, 5, 11, 24, 29 §§, 6 kap 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 6 kap 3, 11 §§; nya 6 kap 2 a, 2 b, 2 c, 5 a, 6, 18 §§, rubr, närmast före 6 kap 5, 18 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:128, bet. 2000/01:FiU8, rskr. 2000/01:25
Ändring, SFS 2002:594
Rubrik: Lag (2002:594) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: upph. 2 kap 7 a §, 3 kap 11 §, 5 kap 13 §; ändr. 1 kap 3, 5, 12 §§, 4 kap 15 §, 6 kap 1, 2, 7, 14 §§, 7 kap 1, 2, 4, 8 §§; nya 1 kap 18 b, 19 a, 27, 28, 29 §§, 6 kap 5 b, 10 a §§, rubr. närmast före 1 kap 18 b, 27 §§, 6 kap 10 a §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:142, bet. 2001/02:FiU12, rskr. 2001/02:324
Ändring, SFS 2007:1093
Rubrik: Lag (2007:1093) om upphävande av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31