Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1512 · Visa fulltext
Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:47, bet. 1992/93:NU13, rskr 1992/93:96
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1995:1725
Rubrik: Lag (1995:1725) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1999:1378
Rubrik: Lag (1999:1378) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
Omfattning: nuvarande 5 § betecknas 8 §; nya 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 24, bet. 1999/2000:NU1, rskr. 1999/2000:111
Ändring, SFS 2007:352
Rubrik: Lag (2007:352) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2007-07-20
Förarbeten: Prop. 2006/07:67, bet. 2006/07:FöU8, rskr. 2006/07:169, EUTL390/2004 s24
CELEX-nr: 32004L0108
Ändring, SFS 2016:362
Rubrik: Lag (2016:362) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
Omfattning: nuvarande 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§ betecknas 5, 6, 9, 10, 11, 12 §§; ändr. 1, 2, den nya 10 §§, rubr. närmast före 1 §, rubr. närmast före nuvarande 5, 8 §§ sätts närmast före de nya 9, 12 §§; nya 3, 4, 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2016-06-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:116, bet. 2015/16:FöU9, rskr. 2015/16:199, direktiv 2014/30/EU
Ändring, SFS 2021:756
Rubrik: Lag (2021:756) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:181, bet. 2020/21:NU27, rskr. 2020/21:394
Ändring, SFS 2022:1110
Rubrik: Lag (2022:1110) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
Omfattning: ändr. 1 a, 12 §§; nya 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f §§, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441