Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1434 · Visa fulltext
Högskolelag (1992:1434)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:1, bet. 1992/93:UbU3, rskr 1992/93:103
Ändring, SFS 1994:267
Rubrik: Lag (1994:267) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94:AU16, rskr. 1993/94:257
Ändring, SFS 1995:96
Rubrik: Lag (1995:96) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:817
Rubrik: Lag (1995:817) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 11 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:165, bet. 1994/95:UbU17, rskr. 1994/95:386
Ändring, SFS 1996:298
Rubrik: Lag (1996:298) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: upph. 5 kap. 3 §; ändr. 5 kap 4 §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:105, bet. 1995/96:UbU7, rskr. 1995/96:194
Ändring, SFS 1996:555
Rubrik: Lag (1996:555) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 7 §§
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:184, bet. 1995/96:UbU11, rskr. 1995/96:264
Ändring, SFS 1996:1392
Rubrik: Lag (1996:1392) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr. 16, bet. 1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100
Ändring, SFS 1997:797
Rubrik: Lag (1997:797) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 11 §§, 2 kap 4, 5, 6 §§, 3 kap 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 §§; nya 1 kap 12 §, 2 kap 5 a §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:141, bet. 1997/98:UbU3, rskr. 1997/98:12
Ändring, SFS 1997:1330
Rubrik: Lag (1997:1330) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: upph. 3 kap 4 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 16, bet. 1997/98:UbU6, rskr. 1997/98:106
Ändring, SFS 1998:1832
Rubrik: Lag (1998:1832) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 16, bet. 1998/99:UbU1, rskr. 1998/99:98
Ändring, SFS 2000:260
Rubrik: Lag (2000:260) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §; ny 1 kap 4 a §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:28, bet. 1999/2000:UbU12, rskr. 1999/2000:180
Ändring, SFS 2000:830
Rubrik: Lag (2000:830) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:135, bet. 2000/01:UbU3, rskr. 2000/01:5
Ändring, SFS 2000:1370
Rubrik: Lag (2000:1370) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 11 §; nya 1 kap 3 a, 11 a §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 16, 2000/01:3, bet. 2000/01:UbU1, 2000/01:UbU6, rskr. 2000/02:99, 2000/01:98
Ändring, SFS 2001:1263
Rubrik: Lag (2001:1263) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 8, 9 §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98
Ändring, SFS 2001:1288
Rubrik: Lag (2001:1288) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ny 1 kap 5 a §
Ikraft: 2002-03-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101
Ändring, SFS 2003:312
Rubrik: Lag (2003:312) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 a §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207
Ändring, SFS 2003:1121
Rubrik: Lag (2003:1121) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ny 5 kap 7 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92
Ändring, SFS 2005:1208
Rubrik: Lag (2005:1208) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Ikraft: 2006-02-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103
Ändring, SFS 2006:173
Rubrik: Lag (2006:173) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 7, 8, 9, 11, 11 a, 12 §§, 2 kap 5, 5 a, 7 §§, 4 kap 2 §; nya 1 kap 9 a, 10 a §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Ändring, SFS 2007:141
Rubrik: Lag (2007:141) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 2007-04-25
Förarbeten: Prop. 2006/07:43, bet. 2006/07:UbU11, rskr. 2006/07:122
Ändring, SFS 2007:475
Rubrik: Lag (2007:475) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 11 a §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202
Ändring, SFS 2007:511
Rubrik: Lag (2007:511) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 11, 11 a §§, 2 kap 7 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:64, bet. 2006/07:FöU9, rskr. 2006/07:193
Ändring, SFS 2007:512
Rubrik: Lag (2007:512) om ändring i lagen (2007:511) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 11 a § i 2007:511
Förarbeten: Prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202
Ändring, SFS 2008:575
Rubrik: Lag (2008:575) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Ändring, SFS 2009:45
Rubrik: Lag (2009:45) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160
Ändring, SFS 2009:695
Rubrik: Lag (2009:695) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: nya 1 kap. 17, 18 §§, bil.
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:175, bet. 2008/09:UbU19, rskr. 2008/09:282
Ändring, SFS 2009:764
Rubrik: Lag (2009:764) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: upph. 1 kap. 11, 11 a, 12 §§, 2 kap. 5 §; nuvarande 2 kap. 5 a § betecknas 2 kap. 5 §; ändr. nya 2 kap. 5 §, 2 kap. 6 §; nya 1 kap. 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:134, bet. 2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276
Ändring, SFS 2009:766
Rubrik: Lag (2009:766) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: upph. 4 §; nya 4 kap. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275
Ändring, SFS 2009:1037
Rubrik: Lag (2009:1037) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop 2008/09:199, bet. 2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8
Ändring, SFS 2009:1534
Rubrik: Lag (2009:1534) om ändring i lagen (2009:695) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. bil. till 2009:695
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126
Ändring, SFS 2010:298
Rubrik: Lag (2010:298) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: nya 4 kap. 4, 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:65, bet. 2009/10:UbU15, rskr. 2009/10:230
Ändring, SFS 2010:385
Rubrik: Lag (2010:385) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2010-12-31
Förarbeten: Prop. 2009/10:89, bet. 2009/10:UbU16, rskr. 2009/10:248
Ändring, SFS 2010:701
Rubrik: Lag (2010:701) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: upph. 1 kap. 5 a §, 3 kap. 5 §, 5 kap. 7 §; nuvarande 2 kap. 7 §, 5 kap. 2 § betecknas 2 kap. 9 §, 2 kap. 8 §; ändr. 2 kap. 5, 6 §§, nya 2 kap. 8, 9 §§, 3 kap. 2, 3 §§; ny 2 kap. 7 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337
Ändring, SFS 2010:2002
Rubrik: Lag (2010:2002) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118
Ändring, SFS 2012:490
Rubrik: Lag (2012:490) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11, 12, 14, 15 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 1995:817
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22, rskr. 2011/12:278
Ändring, SFS 2012:910
Rubrik: Lag (2012:910) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: upph. 1 kap. 10 §, 5 kap. 4, 5 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 2 §, bil.
Ikraft: 2013-02-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Ändring, SFS 2013:119
Rubrik: Lag (2013:119) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 6 §, 3 kap. 1 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:151
Ändring, SFS 2013:1117
Rubrik: Lag (2013:1117) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104
Ändring, SFS 2014:1579
Rubrik: Lag (2014:1579) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2015-02-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90
Ändring, SFS 2016:744
Rubrik: Lag (2016:744) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 7, 8 §§
Ikraft: 2016-08-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:131, bet. 2015/16:UbU20, rskr. 2015/16:266
Ändring, SFS 2017:279
Rubrik: Lag (2017:279) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208
Ändring, SFS 2019:505
Rubrik: Lag (2019:505) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:58, bet. 2018/19:UbU21, rskr. 2018/19:273
Ändring, SFS 2021:317
Rubrik: Lag (2021:317) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 5, 6 §§
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:60, bet. 2020/21:UbU16, rskr. 2020/21:254
Ändring, SFS 2021:1282
Rubrik: Lag (2021:1282) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:1, utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108