Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1403 · Visa fulltext
Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1996:1470
Rubrik: Lag (1996:1470) om ändring i lagen (1992:1403) om ändring i lagen (1992:1403) om höjd beredskap
Omfattning: nuvarande 2, 3, 4, 5 §§ betecknas 4, 5, 6, 7 §§; ändr. författningsrubr., 1 §, de nya 4, 5 §§; nya 2, 3 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:109
Ändring, SFS 1999:946
Rubrik: Lag (1999:946) om ändring i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2019:880
Rubrik: Lag (2019:880) om ändring i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48