Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1193 · Visa fulltext
Lag (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1994-11-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:3, bet. 1992/93:SkU2, rskr 1992/93:78
Ändring, SFS 1994:1300
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2011:1351
Rubrik: Lag (2011:1351) om ändring i lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland
Omfattning: upph. 5 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29