Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1140 · Visa fulltext
Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Ändring, SFS 1993:789
Rubrik: Lag (1993:789) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:232, bet. 1992/93:JoU23, rskr. 1992/93:428
Ändring, SFS 1995:94
Rubrik: Lag (1995:94) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1996:530
Rubrik: Lag (1996:530) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271
Ändring, SFS 1998:847
Rubrik: Lag (1998:847) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 6, 16 §§; nya 5 a, 5 b, 8 a §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
CELEX-nr: 385L0337 397L0011
Ändring, SFS 2008:832
Rubrik: Lag (2008:832) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 10 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:154, bet. 2008/09:MJU3, rskr. 2008/09:8
Ändring, SFS 2009:1167
Rubrik: Lag (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-09-08
Förarbeten: Prop. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21
Ändring, SFS 2010:891
Rubrik: Lag (2010:891) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Ändring, SFS 2012:433
Rubrik: Lag (2012:433) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 3 §; ny 5 c §
Ikraft: 2013-01-04
Förarbeten: Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254
Ändring, SFS 2012:434
Rubrik: Lag (2012:434) om ändring i lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 3 § i 2009:1167
Förarbeten: Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254
Ändring, SFS 2016:787
Rubrik: Lag (2016:787) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2016-08-02
Förarbeten: Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299
Ändring, SFS 2016:788
Rubrik: Lag (2016:788) om ändring i lagen (2012:434) om ändring i lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299
Ändring, SFS 2017:72
Rubrik: Förordning (2017:72) om ikraftträdande av lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ikrafttr. av 2009:1167
Ändring, SFS 2017:962
Rubrik: Lag (2017:962) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 6 §; ny 6 a §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Ändring, SFS 2017:1278
Rubrik: Lag (2017:1278) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Ändring, SFS 2018:1416
Rubrik: Lag (2018:1416) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: änr. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18: 383
Ändring, SFS 2019:495
Rubrik: Lag (2019:495) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:95, bet. 2018/19:MJU15, rskr. 2018/19:244
Ändring, SFS 2019:879
Rubrik: Lag (2019:879) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 5 b §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:1027
Rubrik: Lag (2021:1027) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20