Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1068 · Visa fulltext
Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:172, bet. 1992/93:SfU1, rskr 1992/93:9
Upphävd: 2010-12-01
Ändring, SFS 1994:144
Rubrik: Lag (1994:144) om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar
Omfattning: ny 6 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:94, bet. 1993/94:SfU11, rskr. 1993/94:188
Ändring, SFS 1995:92
Rubrik: Lag (1995:92) om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:610
Rubrik: Lag (1995:610) om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:200, bet. 1994/95:FiU24, rskr. 1994/95:368
Ändring, SFS 1996:1383
Rubrik: Lag (1996:1383) om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:25, bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80
Ändring, SFS 1997:1136
Rubrik: Lag (1997:1136) om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 1998-03-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:16, bet. 1997/98:SfU6, rskr. 1997/98:68
Ändring, SFS 2003:137
Rubrik: Lag (2003:137) om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:36, bet. 2002/03:SoU14, rskr. 2002/03:142
Ändring, SFS 2005:721
Rubrik: Lag (2005:721) om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Ändring, SFS 2010:198
Rubrik: Lag (2010:198) om upphävande av lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar
Omfattning: upph.