Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:860 · Visa fulltext
Lag (1992:860) om kontroll av narkotika
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:107, 1991/92:SoU21, rskr 1991/92:342
Ändring, SFS 1992:1276
Rubrik: Lag (1992:1276) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 5 §; nya 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 1973-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:53, bet. 1992/93:SoU6, rskr 1992/93:57
Ändring, SFS 1993:361
Rubrik: Lag (1993:361) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 8, 13 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 7 a, 7 b, 7 c, 9 a, 13 a §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:186, bet. 1992/93:SoU24, rskr 1992/93:323
Ändring, SFS 1993:362
Rubrik: Lag (1993:362) om ändring i lagen (1992:1276) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 11 a §, ikrafttr. best. till 1992:1276
Förarbeten: Prop. 1992/93:186, bet. 1992/93:SoU24, rskr 1992/93:323
Ändring, SFS 1994:955
Rubrik: Lag (1994:955) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 6, 13, 14 §§
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:149, bet. 1993/94:SoU26, rskr. 1993/94:410
Ändring, SFS 1995:91
Rubrik: Lag (1995:91) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:476
Rubrik: Lag (1995:476) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 7 a, 7 c, 8, 9 a, 10, 11, 11 a, 13 §§
Ikraft: 1995-06-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:143, bet. 1994/95:SoU17, rskr. 1994/95:297, EGTL370/92 s76, EGTL159/93 s134, EGTL357/90 s1
CELEX-nr: 392L0109 393L0046 390R3677
Ändring, SFS 1996:1154
Rubrik: Lag (1996:1154) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Ändring, SFS 1998:538
Rubrik: Lag (1998:538) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290
Ändring, SFS 1999:55
Rubrik: Lag (1999:55) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 2, 7 §§
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 1999:419
Rubrik: Lag (1999:419) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 12, 14 §§
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2000:539
Rubrik: Lag (2000:539) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-03-25
Förarbeten: Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215
Ändring, SFS 2000:1247
Rubrik: Lag (2000:1247) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2001:47
Rubrik: Förordning (2001:47) om ikraftträdande av lagen (2000:539) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ikrafttr. av 2000:539
Ändring, SFS 2001:1282
Rubrik: Lag (2001:1282) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 14 §; ny 3 a §
Ikraft: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:33, bet. 2001/02:SoU4, rskr. 2001/02:96
Ändring, SFS 2005:471
Rubrik: Lag (2005:471) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: upph. 7 b §; ändr. 7 a, 7 c, 8, 9, 9 a, 10, 11, 11 a, 12, 13, 13 a, 14 §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 2005-08-18 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:127, bet. 2004/05:SoU23, rskr. 2004/05:278, EUTL047/2004 s1, EUTL022/2005 s1
CELEX-nr: 32004R0273, 32005R0111
Ändring, SFS 2009:307
Rubrik: Lag (2009:307) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197
Ändring, SFS 2009:369
Rubrik: Lag (2009:369) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 3 a, 5, 14 §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226
Ändring, SFS 2009:812
Rubrik: Lag (2009:812) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:666
Rubrik: Lag (2010:666) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2011:114
Rubrik: Lag (2011:114) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 7, 7 a, 9, 9 a, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 15 §, rubr. närmast före 12, 15 §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:4, bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158
Ändring, SFS 2016:532
Rubrik: Lag (2016:532) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:143, bet. 2015/16:SoU15, rskr. 2015/16:250
Ändring, SFS 2018:1112
Rubrik: Lag (2018:1112) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: nuvarande 11 a § betecknas 11 b §; ny 11 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:221, bet. 2017/18:SoU27, rskr. 2017/18:354