Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:830 · Visa fulltext
Konsumentkreditlag (1992:830)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:83, 1991/92:LU28, rskr 1991/92:319
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 1993:214
Rubrik: Lag (1993:214) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1993-06-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1992/93:LU38, rskr 1992/93:260
Ändring, SFS 1993:1214
Rubrik: Lag (1993:1214) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:55, bet. 1993/94:LU6, rskr. 1993/94:23
Ändring, SFS 1994:843
Rubrik: Lag (1994:843) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:201, bet. 1993/94:LU29, rskr. 1993/94:348
Ändring, SFS 1995:311
Rubrik: Lag (1995:311) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1996-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Ändring, SFS 1995:458
Rubrik: Lag (1995:458) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 8, 15 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:123, bet. 1994/95:LU16, rskr. 1994/95:267
Ändring, SFS 1995:1002
Rubrik: Lag (1995:1002) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 1, 26 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:178, bet. 1994/95:NU27, rskr. 1994/95:442
Ändring, SFS 1995:1004
Rubrik: Lag (1995:1004) om ändring i lagen (1995:311) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 32 § i 1995:311
Förarbeten: Prop. 1994/95:178, bet. 1994/95:NU27, rskr. 1994/95:442
Ändring, SFS 2002:564
Rubrik: Lag (2002:564) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:150, bet, 2001/02:LU29, rskr 2001/02:306 och2001/02:307, EGTL178/2000 s1
Ändring, SFS 2004:312
Rubrik: Lag (2004:312) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: nuvarande 37 § betecknas 38 §; ändr. den nya 38 §§; nya 5 a, 37 §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217, EGTL42/1987 s48, EGTL101/1998 s17
CELEX-nr: 31987L0102, 31998L0007
Ändring, SFS 2006:712
Rubrik: Lag (2006:712) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2008:493
Rubrik: Lag (2008:493) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 8, 15 §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2010:739
Rubrik: Lag (2010:739) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: upph. 34 §, rubr. närmast före 34 §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:122, bet. 2009/10:CU19, rskr. 2009/10:365
Ändring, SFS 2010:1846
Omfattning: upph.