Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:391 · Visa fulltext
Förordning (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:922
Rubrik: Förordning (1992:922) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 24, 31 §§
Ikraft: 1992-08-01
Ändring, SFS 1992:1290
Rubrik: Förordning (1992:1290) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 18, 20, 31 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1994:396
Rubrik: Förordning (1994:396) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 2, 12, 16, 18, 19, 24, 25, 30, 31 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:1152
Rubrik: Förordning (1995:1152) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: upph. 27 §
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1998:2
Rubrik: Förordning (1998:2) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 17, 18, 20, 21, 31 §§
Ikraft: 1998-03-01
Ändring, SFS 2001:542
Rubrik: Förordning (2001:542) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:100, utg.omr. 22, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279
Ändring, SFS 2001:677
Rubrik: Förordning (2001:677) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2002:499
Rubrik: Förordning (2002:499) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 16, 18, 30, 31 §§
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:935
Rubrik: Förordning (2002:935) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2003:175
Rubrik: Förordning (2003:175) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 12, 13, 14, 30, 31 §§
Ikraft: 2003-06-01
Ändring, SFS 2004:1121
Rubrik: Förordning (2004:1121) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 15, 16, 30, 31 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2008:1089
Rubrik: Förordning (2008:1089) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 15, 16, 20, 30, 31 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:232
Rubrik: Förordning (2009:232) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2009-04-29
Ändring, SFS 2010:131
Rubrik: Förordning (2010:131) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 18, 19, 31 §§
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2023:530
Rubrik: Förordning (2023:530) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 12, 14, 30, 31 §§
Ikraft: 2023-10-16