Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:191 · Visa fulltext
Avgiftsförordning (1992:191)
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:138, 1989/90:FiU38, rskr 1989/90:289 Regeringens förordningsmotiv 1992:3
Ändring, SFS 1993:431
Rubrik: Förordning (1993:431) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 4, 5, 26 §§, ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1993:1255
Rubrik: Förordning (1993:1255) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 11, 22 §§; nya 30 a §, rubr. närmast före 30 a §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr 1992/93:448
Ändring, SFS 1994:356
Rubrik: Förordning (1994:356) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:687
Rubrik: Förordning (1995:687) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 4, 10, 11, 16, 17, 18, 20 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1196
Rubrik: Förordning (1996:1196) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 1, 2, 25, 27 §§; ny 1 a §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:629
Rubrik: Förordning (1997:629) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1997-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:435
Rubrik: Förordning (1998:435) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 7, 8, 31 §§
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:1422
Rubrik: Förordning (1998:1422) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1775
Rubrik: Förordning (1998:1775) om ändring i förordningen (1998:1422) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 1 a § i 1998:1422
Ändring, SFS 1999:899
Rubrik: Förordning (1999:899) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: upph. 27, 28, 29, 30 §§; ändr. 4, 7, 19 §§
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2001:868
Rubrik: Förordning (2001:868) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 1 a, 10 §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2003:261
Rubrik: Förordning (2003:261) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2003:956
Rubrik: Förordning (2003:956) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 14, 24 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:935
Rubrik: Förordning (2004:935) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:237
Rubrik: Förordning (2005:237) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 10, 20 §§
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2006:1101
Rubrik: Förordning (2006:1101) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2008:175
Rubrik: Förordning (2008:175) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2008-06-01
Ändring, SFS 2011:216
Rubrik: Förordning (2011:216) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 26 §; ändr. 1, 1 a, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 20, 22, 30 a §§, rubr. närmast före 5 §; ny 25 a §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2014:1195
Rubrik: Förordning (2014:1195) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1432
Rubrik: Förordning (2014:1432) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 5, 10, 25 a §§; ny 25 b §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2018:956
Rubrik: Förordning (2018:956) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1544
Rubrik: Förordning (2018:1544) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 7, 15 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:699
Rubrik: Förordning (2019:699) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 10, 20 §§
Ikraft: 2020-01-01