Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1685 · Visa fulltext
Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:48, bet. 1992/93:LU17, rskr 1992/93:125
CELEX-nr: 387L0054
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1994:238
Rubrik: Lag (1994:238) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 §; ny 9 a §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:122, bet. 1993/94:LU17, rskr. 1993/94:227
Ändring, SFS 1996:856
Rubrik: Lag (1996:856) om ändring i lagen (1992:1685) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1998:1459
Rubrik: Lag (1998:1459) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: nya 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, 12 e, 12 f, 12 g, 12 h §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:11, bet. 1998/99:LU5, rskr. 1998/99:24
Ändring, SFS 2005:304
Rubrik: Lag (2005:304) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: upph. 14 §; nuvarande 9 a § betecknas 9 b §; ändr. 9, 12 §§; ny 9 a §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2006:713
Rubrik: Lag (2006:713) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 12 g, 12 f §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2009:114
Rubrik: Lag (2009:114) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 b, 11, 12, 12 a, 12 b §§; nya 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 9 h §§
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:67, bet. 2008/09:NU11, rskr. 2008/09:176, EUTL195/2004 s16
CELEX-nr: 32004L0048
Ändring, SFS 2016:209
Rubrik: Lag (2016:209) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 b, 9 e, 12 b §§; ny 14 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2018:278
Rubrik: Lag (2018:278) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 d, 9 g §§
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Ändring, SFS 2020:543
Rubrik: Lag (2020:543) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:149, bet. 2019/20:NU18, rskr. 2019/20:312
Ändring, SFS 2022:490
Rubrik: Lag (2022:490) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 f §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302