Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1685 · Visa fulltext
Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:48, bet. 1992/93:LU17, rskr 1992/93:125
CELEX-nr: 387L0054
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1994:238
Rubrik: Lag (1994:238) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 §; ny 9 a §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:122, bet. 1993/94:LU17, rskr. 1993/94:227
Ändring, SFS 1996:856
Rubrik: Lag (1996:856) om ändring i lagen (1992:1685) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1998:1459
Rubrik: Lag (1998:1459) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: nya 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, 12 e, 12 f, 12 g, 12 h §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:11, bet. 1998/99:LU5, rskr. 1998/99:24
Ändring, SFS 2005:304
Rubrik: Lag (2005:304) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: upph. 14 §; nuvarande 9 a § betecknas 9 b §; ändr. 9, 12 §§; ny 9 a §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2006:713
Rubrik: Lag (2006:713) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 12 g, 12 f §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2009:114
Rubrik: Lag (2009:114) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 b, 11, 12, 12 a, 12 b §§; nya 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 9 h §§
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:67, bet. 2008/09:NU11, rskr. 2008/09:176, EUTL195/2004 s16
CELEX-nr: 32004L0048
Ändring, SFS 2016:209
Rubrik: Lag (2016:209) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 b, 9 e, 12 b §§; ny 14 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2018:278
Rubrik: Lag (2018:278) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 d, 9 g §§
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Ändring, SFS 2020:543
Rubrik: Lag (2020:543) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:149, bet. 2019/20:NU18, rskr. 2019/20:312
Ändring, SFS 2022:490
Rubrik: Lag (2022:490) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 f §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302