Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1672 · Visa fulltext
Lag (1992:1672) om paketresor
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:95, bet. 1992/93:LU21, rskr 1992/93:129
Upphävd: 2018-08-01
Ändring, SFS 1994:1029
Rubrik: Lag (1994:1029) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1029
Ändring, SFS 1995:99
Rubrik: Lag (1995:99) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:459
Rubrik: Lag (1995:459) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:123, bet. 1994/95:LU16, rskr. 1994/95:267
Ändring, SFS 2002:1132
Rubrik: Lag (2002:1132) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2004-06-28
Förarbeten: Prop. 2002/03:18, bet. 2002/03:LU2, rskr. 2002/03:65, EGTL140/2002 s2
CELEX-nr: 32002R0889
Ändring, SFS 2004:540
Omfattning: ikrafttr. av 2002:1132
Ändring, SFS 2008:494
Rubrik: Lag (2008:494) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2010:514
Rubrik: Lag (2010:514) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295, EGTL185/1997 s1, EGTL140/2002 s2
CELEX-nr: 31999R2027, 32002R0889
Ändring, SFS 2014:1346
Rubrik: Lag (2014:1346) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5
Ändring, SFS 2015:343
Rubrik: Lag (2015:343) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2015-06-12
Förarbeten: Prop. 2014/15:58, bet. 2014/15:CU15, rskr. 2014/15:185
Ändring, SFS 2015:345
Rubrik: Lag (2015:345) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2015-09-02
Förarbeten: Prop. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16, rskr. 2014/15:186
Ändring, SFS 2015:355
Rubrik: Förordning (2015:355) om ikraftträdande av lagen (2015:343) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ikrafttr. av 2015:343
Ändring, SFS 2015:411
Rubrik: Förordning (2015:411) om ikraftträdande av lagen (2015:345) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ikrafttr. av 2015:345
Ändring, SFS 2018:185
Rubrik: Lag (2018:185) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193
Ändring, SFS 2018:1217
Omfattning: upph.