Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1602 · Visa fulltext
Lag (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:126, bet. 1992/93:FiU6, rskr 1992/93:121
Ändring, SFS 1993:1702
Rubrik: Lag (1993:1702) om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 3, 6 §§
Ikraft: 1994-03-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119
Ändring, SFS 1994:1645
Rubrik: Lag (1994:1645) om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1996:1134
Rubrik: Lag (1996:1134) om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:218, bet. 1996/97:TU6, rskr. 1996/97:34
Ändring, SFS 1998:1406
Rubrik: Lag (1998:1406) om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, 1998/99:KU2, rskr. 1997/98:147, 1998/99:6
Ändring, SFS 1998:1415
Rubrik: Lag (1998:1415) om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 2, 3 §§, 3 kap 2, 8, 10, 11, 14 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:164, bet. 1998/99:KU8, rskr. 1998/99:11
Ändring, SFS 1999:420
Rubrik: Lag (1999:420) om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2000:1249
Rubrik: Lag (2000:1249) om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2000:1289
Rubrik: Lag (2000:1289) om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2009:453
Rubrik: Lag (2009:453) om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2013:95
Rubrik: Lag (2013:95) om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2016:260
Rubrik: Lag (2016:260) om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161