Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1528 · Visa fulltext
Lag (1992:1528) om offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet RS
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:88, bet. 1992/93:FiU5, rskr 1992/93:120
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 1993:924
Rubrik: Lag (1993:924) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 5 §§, 5 kap 1 §; nya 5 kap 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§, rubr. före 5 kap 28 §
Förarbeten: Prop. 1992/93:209, bet. 1992/93:FiU24, rskr. 1992/93:347
Ändring, SFS 1993:1468
Rubrik: Lag (1993:1468) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: upph. 5 kap 27 §, rubr. närmast före 5 kap 1, 11, 27 §§; 6 kap 1-12 §§ betecknas 7 kap 1-12 §§; ändr. 1 kap 1, 2, 3, 5 §§, 5 kap 1 §; nytt 6 kap; omtryck
Förarbeten: Prop. 1993/94:78, bet. 1993/94:FiU4, rskr. 1993/94:83
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1528
Ändring, SFS 1994:614
Rubrik: Lag (1994:614) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: 7 kap 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 7 kap 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 7 kap 9, 10 §§ sätts närmast före 7 kap 11, 12 §§: ändr. 1 kap 11, 23 §§, 2 kap 6, 8, 9, 13 §§, 4 kap 1, 4, 6, 8, 14, 16 §§, 5 kap 1 §, 6 kap 9, 17 §§, rubr. till bil.; nya 1 kap 26 §, 2 kap 7 a, 11 a §§, 4 kap 26, 27 §§, 7 kap 9, 10 §§, rubr. närmast före 1 kap 26 §, 4 kap 26, 27 §§, 7 kap 9 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:227, bet. 1993/94:FiU18, rskr. 1993/94:339
Ändring, SFS 1995:704
Rubrik: Lag (1995:704) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: upph. 2 kap 12 §; ändr. 1 kap 1, 9, 11, 14, 23 §§, 2 kap 8, 11, 11 a §§, 3 kap 15, 16, 17 §§, 4 kap 1, 5, 15 §§, 5 kap 18, 19 §§, 6 kap 1, 16 §§, 7 kap 3, 12, 13 §; nya 1 kap 23 a §, 4 kap 4 a, 26 a, 28, 29 §§, rubr. närmast före 4 kap 28 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:153, bet. 1994/95:FiU22, rskr. 1994/95:360, EGTL199/93 s1, s54, EGTL189/93 s84, EGTL209/92 s1, EGTL395/89 s33, EGTL76/92 s14
CELEX-nr: 393L0036 393L0037 393L0038 392L0050 389L0665 392L0013
Ändring, SFS 1996:433
Rubrik: Lag (1996:433) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 kap 21 §, 2 kap 1, 10, 11 §§, 3 kap 1, 2, 17 §§, 5 kap 4, 5, 19 §§, 7 kap 2, 11 §§; ny 4 kap 8 a §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:165, bet. 1995/96:FiU13, rskr. 1995/96:247
Ändring, SFS 1997:1068
Rubrik: Lag (1997:1068) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: upph. 2 kap 9 §, 3 kap 3, 13 §§, 5 kap 6, 15 §§, rubr. närmast före 2 kap 18 §; ändr. 1 kap 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11-18, 22, 23, 25 §§, 2 kap 3, 6, 11, 13-18 §§, 3 kap 6-9 §§, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 §§, 4 kap 1, 4, 4 a, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, 5 kap 1, 2, 7, 11, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30 §§, 6 kap 12, 16 §§, 7 kap 1, 8, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 1 kap 12 §, 3 kap 23, 24 §§, 4 kap 26 §, 5 kap 25 §, rubr. till bil.; nya 1 kap 7 a, 16 a, 16 b, 18 a, 20 a, 23 b §§, 4 kap 7 a, 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 22 a, 30, 31 §§, 5 kap 27 §, 7 kap 15 §, rubr. närmast före 1 kap 16 a, 23 b §§, 4 kap 15 a, 22 a, 30, 31 §§, 5 kap 27 §, 7 kap 15 §, avd. C i bil.; omtryck
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:153, bet. 1997/98:FiU7, rskr. 1997/98:61
Ändring, SFS 1998:1432
Rubrik: Lag (1998:1432) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 kap 21 §, 2 kap 13, 14, 15, 16 §§, 3 kap 18, 19, 20, 21 §§, 4 kap 4, 15, 17, 18 §§, 5 kap 1, 20, 21, 22, 23 §§, 7 kap 15 §, bil.; nya 1 kap 16 c §, 2 kap 19 §, 5 kap 24 a §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:170, bet. 1998/99:FiU6, rskr. 1998/99:13
Ändring, SFS 1999:309
Rubrik: Lag (1999:309) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 5, 6 §§, 4 kap 1 §, 7 kap 5 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 2000:877
Rubrik: Lag (2000:877) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: upph. 6 kap 4 §; nuvarande 6 kap 6 § betecknas 6 kap 4 §; ändr. 1 kap 5, 19 §§, 2 kap 1, 6, 17 §§, 3 kap 1, 2, 22 §§, 4 kap 8, 11, 14, 22 §§, 5 kap 4, 5, 11, 24, 29 §§, 6 kap 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 6 kap 3, 11 §§; nya 6 kap 2 a, 2 b, 2 c, 5 a, 6, 18 §§, rubr, närmast före 6 kap 5, 18 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:128, bet. 2000/01:FiU8, rskr. 2000/01:25
Ändring, SFS 2002:594
Rubrik: Lag (2002:594) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: upph. 2 kap 7 a §, 3 kap 11 §, 5 kap 13 §; ändr. 1 kap 3, 5, 12 §§, 4 kap 15 §, 6 kap 1, 2, 7, 14 §§, 7 kap 1, 2, 4, 8 §§; nya 1 kap 18 b, 19 a, 27, 28, 29 §§, 6 kap 5 b, 10 a §§, rubr. närmast före 1 kap 18 b, 27 §§, 6 kap 10 a §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:142, bet. 2001/02:FiU12, rskr. 2001/02:324
Ändring, SFS 2007:1093
Rubrik: Lag (2007:1093) om upphävande av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31