Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1402 · Visa fulltext
Lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:78, bet. 1992/93:FöU3, rskr 1992/93:84
Ändring, SFS 1994:1644
Rubrik: Lag (1994:1644) om ändring i lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1995:1724
Rubrik: Lag (1995:1724) om ändring i lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55