Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1083 · Visa fulltext
Förordning (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1993:1220
Rubrik: Förordning (1993:1220) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1994:360
Rubrik: Förordning (1994:360) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-06-15
Ändring, SFS 1995:1380
Rubrik: Förordning (1995:1380) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1998:1203
Rubrik: Förordning (1998:1203) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2004:597
Rubrik: Förordning (2004:597) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2005:610
Rubrik: Förordning (2005:610) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet inom det offentliga skolväsendet m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-08-15
Ändring, SFS 2008:404
Rubrik: Förordning (2008:404) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:919
Rubrik: Förordning (2009:919) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Omfattning: ändr. 2 §; ny 1 a §
Ikraft: 2009-10-01
Ändring, SFS 2011:570
Rubrik: Förordning (2011:570) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 2 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2012:167
Rubrik: Förordning (2012:167) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Omfattning: nuvarande 1 a, 2 §§ betecknas 3, 4 §§; ändr. nya 4 §; ny 2 §
Ikraft: 2012-05-01
Ändring, SFS 2017:1110
Rubrik: Förordning (2017:1110) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-01-01