Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:976 · Visa fulltext
Förordning (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:82, 1990/91:UbU18, rskr 1990/91:358
Upphävd: 2012-07-01
Ändring, SFS 1996:1576
Rubrik: Förordning (1996:1576) om ändring i förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1997-01-15
Ändring, SFS 2006:1314
Rubrik: Förordning (2006:1314) om ändring i förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning
Omfattning: upph. 3, 13 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 6 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 2007-01-15 överg.best.
Ändring, SFS 2012:140
Omfattning: upph.