Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:93 · Visa fulltext
Förordning (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1991-04-01
Ändring, SFS 1995:191
Rubrik: Förordning (1995:191) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:469
Rubrik: Förordning (1998:469) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:1147
Rubrik: Förordning (1998:1147) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2013:414
Rubrik: Förordning (2013:414) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2013-07-11
Ändring, SFS 2014:1317
Rubrik: Förordning (2014:1317) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2018:955
Rubrik: Förordning (2018:955) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed
Omfattning: ändr. författningsrubr., 5 §
Ikraft: 2018-07-01