Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:749 · Visa fulltext
Folkbokföringsförordning (1991:749)
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1992:1507
Rubrik: Förordning (1992:1507) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1993:1737
Rubrik: Förordning (1993:1737) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-03-01
Ändring, SFS 1995:434
Rubrik: Förordning (1995:434) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1996:436
Rubrik: Förordning (1996:436) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 1996-06-15
Ändring, SFS 1997:999
Rubrik: Förordning (1997:999) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 2, 3, 5 §§, rubr. närmast före 4 §; nya 6, 7 §§, rubr. närmast före 5, 7 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ändring, SFS 1998:138
Rubrik: Förordning (1998:138) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1998-05-01
Ändring, SFS 1998:226
Rubrik: Förordning (1998:226) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998-06-01
Ändring, SFS 1999:920
Rubrik: Förordning (1999:920) om ändring i förordningen (1997:999) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 5 § i 1997:999
Ändring, SFS 2000:403
Rubrik: Förordning (2000:403) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2001:673
Rubrik: Förordning (2001:673) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2003:952
Rubrik: Förordning (2003:952) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 3 a, 5, 6, 7, §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:933
Rubrik: Förordning (2004:933) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 1, 2, 5 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2006:769
Rubrik: Förordning (2006:769) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2007:500
Rubrik: Förordning (2007:500) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:805
Rubrik: Förordning (2007:805) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:210
Rubrik: Förordning (2008:210) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2008-10-01
Ändring, SFS 2008:1190
Rubrik: Förordning (2008:1190) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:275
Rubrik: Förordning (2009:275) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 5 a, 5 b, 6 a §§
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:1182
Rubrik: Förordning (2009:1182) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1156
Rubrik: Förordning (2010:1156) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 5 a, 6 §§
Ikraft: 2012-03-01
Ändring, SFS 2010:1483
Rubrik: Förordning (2010:1483) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1844
Rubrik: Förordning (2010:1844) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ny 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2013:805
Rubrik: Förordning (2013:805) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: upph. 1, 7 §§, rubr. närmast före 7 §; ändr. 4 §; nya 3 b, 7, 9, 10 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:806
Rubrik: Förordning (2013:806) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2014:187
Rubrik: Förordning (2014:187) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: EUTL158/2004 s77
CELEX-nr: 32004L0038
Ändring, SFS 2016:31
Rubrik: Förordning (2016:31) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2016-02-12
Ändring, SFS 2017:1080
Rubrik: Förordning (2017:1080) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:695
Rubrik: Förordning (2018:695) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. ny 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1591
Rubrik: Förordning (2018:1591) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ny 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:1878
Rubrik: Förordning (2018:1878) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1236
Rubrik: Förordning (2019:1236) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:1279
Rubrik: Förordning (2020:1279) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021-02-01
Ändring, SFS 2021:378
Rubrik: Förordning (2021:378) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 5, 5 a, 5 b, 6, 6 a §§; nya 5 c, 6 b §§
Ikraft: 2021-06-18