Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:630 · Visa fulltext
Bostadsrättsförordning (1991:630)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1457
Rubrik: Förordning (1992:1457) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)
Omfattning: ändr. 5, 11 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1466
Rubrik: Förordning (1995:1466) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 2003:35
Rubrik: Förordning (2003:35) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)
Omfattning: ändr. 1, 8, 10 §§; nya 4 a, 4 b, 10 a §§
Ikraft: 2003-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1047
Rubrik: Förordning (2003:1047) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)
Omfattning: ändr. 15, 16, 19 §§; ny 20 §, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:361
Rubrik: Förordning (2004:361) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)
Omfattning: ändr. 5, 11, 15, 16, 19 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:105
Rubrik: Förordning (2008:105) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)
Omfattning: ändr. 5 §; ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2008-04-01
Ändring, SFS 2009:1145
Rubrik: Förordning (2009:1145) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)
Omfattning: nuvarande 10 a § betecknas 10 c §; ändr. 9 §; nya 10 a, 10 b §§
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2018:768
Rubrik: Förordning (2018:768) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)
Omfattning: ändr. 19 a §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1553
Rubrik: Förordning (2018:1553) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)
Omfattning: ändr. 9, 10, 10 c §§
Ikraft: 2018-11-01
Ändring, SFS 2018:1812
Rubrik: Förordning (2018:1812) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)
Omfattning: ändr. 1, 6, 8 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2023:646
Rubrik: Förordning (2023:646) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)
Omfattning: nuvarande 10 a, 10 b, 10 c §§ betecknas 10 c, 10 d, 10 e §§; ändr. 1, 4 a, 4 b, 7, 8, 9, 10, den nya 10 e, 11, 13, 18, 19 a, 20 §§; nya 10 a, 10 b §§
Ikraft: 2024-06-01 överg.best.