Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:615 · Visa fulltext
Lag (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:92, 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1992:1452
Rubrik: Lag (1992:1452) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:27, bet. 1992/93:LU10, rskr 1992/93:75
Ändring, SFS 1993:315
Rubrik: Lag (1993:315) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:144, bet. 1992/93:LU27, rskr. 1992/93:225
Ändring, SFS 2004:242
Rubrik: Lag (2004:242) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2016:112
Rubrik: Lag (2016:112) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ändring, SFS 2018:716
Rubrik: Lag (2018:716) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1666
Rubrik: Lag (2018:1666) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14