Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:614 · Visa fulltext
Bostadsrättslag (1991:614)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:92, 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1991:875
Rubrik: Lag (1991:875) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:875
Ändring, SFS 1992:505
Rubrik: Lag (1992:505) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 9 kap 22 §; ändr. 2 kap 2, 4 §§, 6 kap 3, 9 §§, 7 kap 10, 19 §§, 9 kap 19 §, rubr. närmast före 6 kap 9 §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:160, 1991/92:BoU22, rskr 1991/92:293
Ändring, SFS 1992:1451
Rubrik: Lag (1992:1451) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 4 §§, 9 kap 6, 10, 31 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:27, bet. 1992/93:LU10, rskr 1992/93:75
Ändring, SFS 1993:314
Rubrik: Lag (1993:314) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 5 p ikrafttr.- och överg.best; ändr. 1 kap 2, 5 §§, 9 kap 29 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:144, bet. 1992/93:LU27, rskr. 1992/93:225
Ändring, SFS 1993:411
Rubrik: Lag (1993:411) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §, 4 kap 5 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:242, bet. 1992/93:BoU19, rskr. 1992/93:351
Ändring, SFS 1994:842
Rubrik: Lag (1994:842) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 11 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:200, bet. 1993/94:JuU31, rskr. 1993/94:431
Ändring, SFS 1995:83
Rubrik: Lag (1995:83) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 11 kap 5 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:1464
Rubrik: Lag (1995:1464) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 11 kap 1 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 7, 8 §§, 5 kap 7, 8 §§, 6 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 §§, 7 kap 4, 9, 10, 13, 18, 30, 31, 32 §§, 8 kap, 9 kap 15, 19, 20 §§; nya 6 kap 1 a §, 7 kap 16 a §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:17, bet. 1995/96:BoU3, rskr 1995/96:101
Ändring, SFS 1997:370
Rubrik: Lag (1997:370) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 1999:458
Rubrik: Lag (1999:458) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:101, bet. 1998/99:BoU10, rskr. 1998/99:217
Ändring, SFS 1999:580
Rubrik: Lag (1999:580) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap 19 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:101, bet. 1998/99:BoU10, rskr. 1998/99:250
Ändring, SFS 1999:1099
Rubrik: Lag (1999:1099) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap 26 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2002:100
Rubrik: Lag (2002:100) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 1 kap 7, 8 §§
Ikraft: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2003:31
Rubrik: Lag (2003:31) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 3 §§, 5 kap 3, 5 §§, 7 kap 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 32 §§, 9 kap 4, 16, 19, 30 §§, 11 kap 3 §; nya 7 kap 12 a §, 9 kap 18 a §, 10 kap 1 a §, 11 kap 1 §, rubr. närmast före 7 kap 12 a §
Ikraft: 2003-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:12, bet. 2002/03:BoU2, rskr. 2002/03:96
Ändring, SFS 2003:383
Rubrik: Lag (2003:383) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 5 kap 6 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2003:867
Rubrik: Lag (2003:867) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 8 §§, 5 kap 2, 5 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:147, bet. 2003/04:LU4, rskr. 2003/04:28
Ändring, SFS 2004:247
Rubrik: Lag (2004:247) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 4 §§, 4 kap 2, 8 §§, 5 kap 2, 5 §§, 9 kap 6, 10, 31 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2004:390
Rubrik: Lag (2004:390) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap 9, 20, 23, 32 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:94, bet. 2003/04:BoU10, rskr. 2003/04:237
Ändring, SFS 2006:710
Rubrik: Lag (2006:710) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §, 8 kap 1, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2006:869
Rubrik: Lag (2006:869) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap 26 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2008:4
Rubrik: Lag (2008:4) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap 30 §
Ikraft: 2008-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121
Ändring, SFS 2008:84
Rubrik: Lag (2008:84) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 6 kap 4 §, 10 kap 2 §; ny 1 kap 9 §, rubr. närmast före 1 kap 9 §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2009:1080
Rubrik: Lag (2009:1080) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2010:828
Rubrik: Lag (2010:828) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap. 18 §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Ändring, SFS 2010:1001
Rubrik: Lag (2010:1001) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap. 18 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:1959
Rubrik: Lag (2010:1959) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap. 27 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2013:433
Rubrik: Lag (2013:433) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 10 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2014:319
Rubrik: Lag (2014:319) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap. 11, 14, 18, 23 §§, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:142, bet. 2013/14:CU29, 2013/14:236
Ändring, SFS 2014:334
Rubrik: Lag (2014:334) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap. 19 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:195, bet. 2013/14:CU30, rskr. 2013/14:238
Ändring, SFS 2014:336
Rubrik: Lag (2014:336) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap. 14 §
Ikraft: 2014-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:CU29, rskr. 2013/14:237, direktiv 2012/27/EU
Ändring, SFS 2016:111
Rubrik: Lag (2016:111) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 9 kap. 9, 14, 16, 28, 29, 30 §§, 10 kap. 3 §, 11 kap. 6 §; nya 1 kap. 10 §, 9 kap. 9 a, 9 b, 29 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 10 §
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ändring, SFS 2016:646
Rubrik: Lag (2016:646) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 1 kap. 9 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2018:715
Rubrik: Lag (2018:715) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 9 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 1, 2, 9 och 10 §§, 6 kap. 4 §, 9 kap. 2, 4, 5, 6, 7, 9 b, 12, 14, 18 a, 26, 28, 29, 29 a, 30, 31 §§, 10 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 6 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1335
Rubrik: Lag (2018:1335) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 3 kap. 1 §; ny 3 kap. 3 a §, rubr. närmast före 3 kap. 2 §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373
Ändring, SFS 2018:1665
Rubrik: Lag (2018:1665) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5, 6, 31 §§, rubr. närmast före 9 kap. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2019:247
Rubrik: Lag (2019:247) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195
Ändring, SFS 2019:536
Rubrik: Lag (2019:536) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §, 7 kap. 32 §
Ikraft: 2019-10-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:108, bet. 2018/19:CU18, rskr. 2018/19:266
Ändring, SFS 2019:873
Rubrik: Lag (2019:873) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 10, 19 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:1026
Rubrik: Lag (2022:1026) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 5 kap.; nuvarande 3 kap. 3 a § betecknas 3 kap. 3 b §; ändr. 3 kap. 1, 3 §§, 4 kap. 2, 5 §§, 7 kap. 7, 12 a, 18, 20, 21, 24 §§, 9 kap. 14 §, 10 kap. 1 a, 3 §§, 11 kap. 3, 5 §§; nya 5 kap., 3 kap. 1 a, 3 a §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:171, bet. 2021/22:CU24, rskr. 2021/22:376