Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:614 · Visa fulltext
Bostadsrättslag (1991:614)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:92, 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1991:875
Rubrik: Lag (1991:875) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:875
Ändring, SFS 1992:505
Rubrik: Lag (1992:505) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 9 kap 22 §; ändr. 2 kap 2, 4 §§, 6 kap 3, 9 §§, 7 kap 10, 19 §§, 9 kap 19 §, rubr. närmast före 6 kap 9 §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:160, 1991/92:BoU22, rskr 1991/92:293
Ändring, SFS 1992:1451
Rubrik: Lag (1992:1451) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 4 §§, 9 kap 6, 10, 31 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:27, bet. 1992/93:LU10, rskr 1992/93:75
Ändring, SFS 1993:314
Rubrik: Lag (1993:314) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 5 p ikrafttr.- och överg.best; ändr. 1 kap 2, 5 §§, 9 kap 29 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:144, bet. 1992/93:LU27, rskr. 1992/93:225
Ändring, SFS 1993:411
Rubrik: Lag (1993:411) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §, 4 kap 5 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:242, bet. 1992/93:BoU19, rskr. 1992/93:351
Ändring, SFS 1994:842
Rubrik: Lag (1994:842) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 11 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:200, bet. 1993/94:JuU31, rskr. 1993/94:431
Ändring, SFS 1995:83
Rubrik: Lag (1995:83) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 11 kap 5 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:1464
Rubrik: Lag (1995:1464) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 11 kap 1 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 7, 8 §§, 5 kap 7, 8 §§, 6 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 §§, 7 kap 4, 9, 10, 13, 18, 30, 31, 32 §§, 8 kap, 9 kap 15, 19, 20 §§; nya 6 kap 1 a §, 7 kap 16 a §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:17, bet. 1995/96:BoU3, rskr 1995/96:101
Ändring, SFS 1997:370
Rubrik: Lag (1997:370) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 1999:458
Rubrik: Lag (1999:458) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:101, bet. 1998/99:BoU10, rskr. 1998/99:217
Ändring, SFS 1999:580
Rubrik: Lag (1999:580) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap 19 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:101, bet. 1998/99:BoU10, rskr. 1998/99:250
Ändring, SFS 1999:1099
Rubrik: Lag (1999:1099) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap 26 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2002:100
Rubrik: Lag (2002:100) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 1 kap 7, 8 §§
Ikraft: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2003:31
Rubrik: Lag (2003:31) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 3 §§, 5 kap 3, 5 §§, 7 kap 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 32 §§, 9 kap 4, 16, 19, 30 §§, 11 kap 3 §; nya 7 kap 12 a §, 9 kap 18 a §, 10 kap 1 a §, 11 kap 1 §, rubr. närmast före 7 kap 12 a §
Ikraft: 2003-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:12, bet. 2002/03:BoU2, rskr. 2002/03:96
Ändring, SFS 2003:383
Rubrik: Lag (2003:383) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 5 kap 6 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2003:867
Rubrik: Lag (2003:867) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 8 §§, 5 kap 2, 5 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:147, bet. 2003/04:LU4, rskr. 2003/04:28
Ändring, SFS 2004:247
Rubrik: Lag (2004:247) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 4 §§, 4 kap 2, 8 §§, 5 kap 2, 5 §§, 9 kap 6, 10, 31 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2004:390
Rubrik: Lag (2004:390) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap 9, 20, 23, 32 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:94, bet. 2003/04:BoU10, rskr. 2003/04:237
Ändring, SFS 2006:710
Rubrik: Lag (2006:710) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §, 8 kap 1, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2006:869
Rubrik: Lag (2006:869) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap 26 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2008:4
Rubrik: Lag (2008:4) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap 30 §
Ikraft: 2008-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121
Ändring, SFS 2008:84
Rubrik: Lag (2008:84) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 6 kap 4 §, 10 kap 2 §; ny 1 kap 9 §, rubr. närmast före 1 kap 9 §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2009:1080
Rubrik: Lag (2009:1080) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2010:828
Rubrik: Lag (2010:828) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap. 18 §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Ändring, SFS 2010:1001
Rubrik: Lag (2010:1001) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap. 18 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:1959
Rubrik: Lag (2010:1959) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap. 27 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2013:433
Rubrik: Lag (2013:433) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 10 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2014:319
Rubrik: Lag (2014:319) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap. 11, 14, 18, 23 §§, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:142, bet. 2013/14:CU29, 2013/14:236
Ändring, SFS 2014:334
Rubrik: Lag (2014:334) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap. 19 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:195, bet. 2013/14:CU30, rskr. 2013/14:238
Ändring, SFS 2014:336
Rubrik: Lag (2014:336) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap. 14 §
Ikraft: 2014-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:CU29, rskr. 2013/14:237, direktiv 2012/27/EU
Ändring, SFS 2016:111
Rubrik: Lag (2016:111) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 9 kap. 9, 14, 16, 28, 29, 30 §§, 10 kap. 3 §, 11 kap. 6 §; nya 1 kap. 10 §, 9 kap. 9 a, 9 b, 29 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 10 §
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ändring, SFS 2016:646
Rubrik: Lag (2016:646) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 1 kap. 9 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2018:715
Rubrik: Lag (2018:715) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 9 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 1, 2, 9 och 10 §§, 6 kap. 4 §, 9 kap. 2, 4, 5, 6, 7, 9 b, 12, 14, 18 a, 26, 28, 29, 29 a, 30, 31 §§, 10 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 6 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1335
Rubrik: Lag (2018:1335) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 3 kap. 1 §; ny 3 kap. 3 a §, rubr. närmast före 3 kap. 2 §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373
Ändring, SFS 2018:1665
Rubrik: Lag (2018:1665) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5, 6, 31 §§, rubr. närmast före 9 kap. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2019:247
Rubrik: Lag (2019:247) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195
Ändring, SFS 2019:536
Rubrik: Lag (2019:536) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §, 7 kap. 32 §
Ikraft: 2019-10-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:108, bet. 2018/19:CU18, rskr. 2018/19:266
Ändring, SFS 2019:873
Rubrik: Lag (2019:873) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 10, 19 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:1026
Rubrik: Lag (2022:1026) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 5 kap.; nuvarande 3 kap. 3 a § betecknas 3 kap. 3 b §; ändr. 3 kap. 1, 3 §§, 4 kap. 2, 5 §§, 7 kap. 7, 12 a, 18, 20, 21, 24 §§, 9 kap. 14 §, 10 kap. 1 a, 3 §§, 11 kap. 3, 5 §§; nya 5 kap., 3 kap. 1 a, 3 a §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:171, bet. 2021/22:CU24, rskr. 2021/22:376