Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:591 · Visa fulltext
Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:159, 1990/91:SkU33, rskr 1990/91:321
Ändring, SFS 1992:650
Rubrik: Lag (1992:650) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1993:466
Rubrik: Lag (1993:466) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 10, 11, 21, 22, 23 §§
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336
Ändring, SFS 1993:918
Rubrik: Lag (1993:918) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 23 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1994:1883
Rubrik: Lag (1994:1883) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU11, rskr. 1994/95:157
Ändring, SFS 1994:1981
Rubrik: Lag (1994:1981) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 7, 14 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:92, bet. 1994/95:SkU12, rskr. 1994/95:156
Ändring, SFS 1996:166
Rubrik: Lag (1996:166) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1996-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:121, bet. 1995/96:SkU24, rskr. 1995/96:171
Ändring, SFS 1996:679
Rubrik: Lag (1996:679) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ändring, SFS 1996:960
Rubrik: Lag (1996:960) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 10, 23 §§, övergångsbest. till 1993:466
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1996:1341
Rubrik: Lag (1996:1341) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 3, 23 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66
Ändring, SFS 1997:498
Rubrik: Lag (1997:498) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artiser m.fl.
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 2, 12, 14, 19, 20 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 1997-11-01 överg. best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:499
Rubrik: Lag (1997:499) om ändring i lagen (1996:1341) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 23 §, ikrafttr.- och övergångsbest. i 1996:1341
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:1047
Rubrik: Lag (1997:1047) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:33, bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1998:253
Rubrik: Lag (1998:253) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 1998:696
Rubrik: Lag (1998:696) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315, 1997/98:316
Ändring, SFS 1999:1272
Rubrik: Lag (1999:1272) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:53
Rubrik: Lag (2000:53) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 17 §; nya 3 a, 17 a §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2000-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:477
Rubrik: Lag (2000:477) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 10, 21, 23 §§
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2001:1234
Rubrik: Lag (2001:1234) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124
Ändring, SFS 2003:658
Rubrik: Lag (2003:658) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 10, 21, 23 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:1141
Rubrik: Lag (2004:1141) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 8, 16 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:19, bet. 2004/05:SkU9, rskr. 2004/05:74
Ändring, SFS 2007:766
Rubrik: Lag (2007:766) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007-12-15
Förarbeten: Prop 2007/08:3, bet. 2007/08:SkU4, rskr. 2007/08:3
Ändring, SFS 2009:807
Rubrik: Lag (2009:807) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1061
Rubrik: Lag (2009:1061) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: upph. 22 §, ändr. 20 §; ny 5 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:182, bet. 2009/10:SkU2, rskr. 2009/10:23
Ändring, SFS 2010:1247
Rubrik: Lag (2010:1247) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:1252
Rubrik: Lag (2011:1252) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: upph. 3 a, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 17 a, 18, 19, 20, 21 §§, 23 §, rubr. närmast före 3 a, 6, 12, 14, 19, 20, 21, 23 §; ändr. 2, 10 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ändring, SFS 2013:953
Rubrik: Lag (2013:953) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56