Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:572 · Visa fulltext
Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:118, 1990/91:JuU29, rskr 1990/91:298
Upphävd: 2022-07-01
Ändring, SFS 1993:612
Rubrik: Lag (1993:612) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 20, 22 §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Ändring, SFS 1996:1382
Rubrik: Lag (1996:1382) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:25, bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80
Ändring, SFS 1996:1649
Rubrik: Lag (1996:1649) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: nya 27, 28 §§
Ikraft: 1997-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 2000:295
Rubrik: Lag (2000:295) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:43, bet. 1999/2000:SfU9, rskr. 1999/2000:159
Ändring, SFS 2003:154
Rubrik: Lag (2003:154) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 1, 19 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148
Ändring, SFS 2005:506
Rubrik: Lag (2005:506) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 22 §; ny 21 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:143, bet. 2004/05:JuU28, bet. 2004/05:274
Ändring, SFS 2005:720
Rubrik: Lag (2005:720) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: upph. 26 §; ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19,20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 §§, rubr. närmast före 6 §; nya 2 a, 8 a §§
Ikraft: 2006-03-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Ändring, SFS 2006:225
Rubrik: Lag (2006:225) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2006-04-30
Förarbeten: Prop. 2005/06:77, bet. 2005/06:SfU9, rskr. 2005/06:191, EUTL158/2004 s77, EUTL197/2005 s34
CELEX-nr: 32004L0038, 32004L0038R[2]
Ändring, SFS 2009:446
Rubrik: Lag (2009:446) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:1545
Rubrik: Lag (2009:1545) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: upph. 6, 7 §§; ändr. 1, 2, 3, 5, 8 a, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 27 §§; rubr. närmast före 6 § sätts närmast före 13 b §; nya 2 b, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 4 a, 4 b, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 11 a, 13 a, 13 b, 13 c, 28 a, 28 b, 28 c §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133
Ändring, SFS 2010:621
Rubrik: Lag (2010:621) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2010:1403
Rubrik: Lag (2010:1403) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 3 d, 9 d §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2012:130
Rubrik: Lag (2012:130) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: nuvarande 4 b § betecknas 4 c §; ändr. 5 §; ny 4 b §
Ikraft: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:60, bet. 2011/12:SfU6, rskr. 2011/12:164, EUTL348/2008 s98
CELEX-nr: 32008L0115
Ändring, SFS 2012:283
Rubrik: Lag (2012:283) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 20, 21 a, 22 §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212
Ändring, SFS 2013:607
Rubrik: Lag (2013:607) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:148, bet. 2012/13:SfU13, rskr. 2012/13:275, EUTL155/2009 s17
CELEX-nr: 32009L0050
Ändring, SFS 2013:651
Rubrik: Lag (2013:651) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 5, 16 §§
Ikraft: 2013-09-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276
Ändring, SFS 2014:197
Rubrik: Lag (2014:197) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 2 b, 3 a, 3 b, 5, 11 a §§
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:82, prop. 2013/14:83, bet. 2013/14:SfU9, bet. 2013/14:SfU12, rskr. 2013/14:191, rskr. 2013/14:193, EUTL158/2004 s77
CELEX-nr: 32004L0038
Ändring, SFS 2014:589
Rubrik: Lag (2014:589) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 2, 5, 11, 19, 20, 21, 22 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1420
Rubrik: Lag (2014:1420) om ändring i lagen (2014:589) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 22 § i 2014:589
Förarbeten: Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22
Ändring, SFS 2016:1240
Rubrik: Lag (2016:1240) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:17, bet. 2016/17:SfU6, rskr 2016/17:78, direktiv 2013/32/EU
Ändring, SFS 2017:905
Rubrik: Lag (2017:905) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2017-11-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:191, bet. 2017/18:SfU5, rskr. 2017/18:7
Ändring, SFS 2018:68
Rubrik: Lag (2018:68) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156
Ändring, SFS 2018:320
Rubrik: Lag (2018:320) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:108, bet. 2017/18:SfU21, rskr. 2017/18:252
Ändring, SFS 2019:1209
Rubrik: Lag (2019:1209) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:9, bet. 2019/20:SfU10, rskr. 2019/20:72, direktiv (EU) 2016/801
Ändring, SFS 2020:64
Rubrik: Lag (2020:64) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:64, bet. 2019/20:JuU19, rskr. 2019/20:170
Ändring, SFS 2021:768
Rubrik: Lag (2021:768) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2021-07-20
Förarbeten: Prop. 2020/21:191, bet. 2020/21:SfU28, rskr. 2020/21:412
Ändring, SFS 2022:305
Rubrik: Lag (2022:305) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:134, bet. 2021/22:SfU22, rskr. 2021/22:238
Ändring, SFS 2022:700
Omfattning: upph.