Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:481 · Visa fulltext
Folkbokföringslag (1991:481)
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1993:1699
Rubrik: Lag (1993:1699) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1994-03-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119
Ändring, SFS 1994:768
Rubrik: Lag (1994:768) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:224, bet. 1993/94:SkU42, rskr. 1993/94:384
Ändring, SFS 1994:1975
Rubrik: Lag (1994:1975) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 1, 10, 34 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:94, bet. 1994/95:SkU14, rskr. 1994/95:159
Ändring, SFS 1995:375
Rubrik: Lag (1995:375) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1995-05-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:154, bet. 1994/95:KU40, rskr. 1994/95:273
Ändring, SFS 1995:752
Rubrik: Lag (1995:752) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:SkU40, rskr. 1994/95:374
Ändring, SFS 1995:1538
Rubrik: Lag (1995:1538) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 6, 28, 31, 32 §§
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:90, bet. 1995/96:FiU6, rskr. 1995/96:117
Ändring, SFS 1997:989
Rubrik: Lag (1997:989) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 3 §; nuvarande 40 § betecknas 43 §, rubr. närmast före 40 § sätts närmast före den nya 43 §; ändr. 2, 3, 6, 16, 17, 18, 26, 31, 34, 38, 39 §§, rubr. närmast före 2, 18 §§; nya 18 a, 40, 41, 42 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ändring, SFS 1998:251
Rubrik: Lag (1998:251) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 2001:196
Rubrik: Lag (2001:196) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 1, 28 §§
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2001:470
Rubrik: Lag (2001:470) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2002:1115
Rubrik: Lag (2002:1115) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003-01-15
Förarbeten: Prop. 2001/02:185, bet. 2002/03:SfU4, rskr. 2002/03:47
Ändring, SFS 2003:657
Rubrik: Lag (2003:657) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: upph. 42 §; ändr. 1, 10, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:822
Rubrik: Lag (2004:822) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 25, 26, 27 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:267
Rubrik: Lag (2005:267) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: upph. 22 §; ändr. 40 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:67, bet. 2004/05:SkU26, rskr. 2004/05:222
Ändring, SFS 2005:446
Rubrik: Lag (2005:446) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2005:724
Rubrik: Lag (2005:724) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Ändring, SFS 2006:379
Rubrik: Lag (2006:379) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 6, 28, 31, 32 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:171, bet. 2005/06:FiU8, rskr. 2005/06:268
Ändring, SFS 2006:1217
Rubrik: Förordning (2006:1217) om ikraftträdande av lagen (2005:267) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ikrafttr. av 2005:267
Ändring, SFS 2007:283
Rubrik: Lag (2007:283) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2007-06-01
Förarbeten: Bet. 2006/07:SkU20, rskr. 2006/07:155
Ändring, SFS 2008:207
Rubrik: Lag (2008:207) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:58, bet. 2007/08:SkU26, rskr. 2007/08:163
Ändring, SFS 2009:272
Rubrik: Lag (2009:272) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 18, 18 a §§; ny 18 b §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:111, bet. 2008/09:SkU28, rskr. 2008/09:203
Ändring, SFS 2009:678
Rubrik: Lag (2009:678) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2009-07-14
Förarbeten: Prop. 2008/09:184, bet. 2008/09:KU25, rskr. 2008/09:286
Ändring, SFS 2009:1544
Rubrik: Lag (2009:1544) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133
Ändring, SFS 2010:12
Rubrik: Lag (2010:12) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 37, 38 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:154
Ändring, SFS 2010:1843
Rubrik: Lag (2010:1843) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 5, 26, 30 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:245, bet. 2010/11:SkU2, rskr. 2010/11:41
Ändring, SFS 2011:489
Rubrik: Lag (2011:489) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Ändring, SFS 2013:380
Rubrik: Lag (2013:380) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: upph. 9, 43 §§, rubr. närmast före 43 §; ändr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 40 §§; nya 2 a, 7 a, 9, 10 a, 13 a §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254
Ändring, SFS 2014:305
Rubrik: Lag (2014:305) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 17 §; ny 17 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:178, bet. 2013/14:SkU34, rskr. 2013/14:251
Ändring, SFS 2016:1016
Rubrik: Lag (2016:1016) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31
Ändring, SFS 2018:684
Rubrik: Lag (2018:684) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 16, 17 a, 23, 30, 39, 40 §§; nya 17 b, 22, 32 a, 32 b, 42, 43 §§, rubr. 16, 31, 42 §§
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Ändring, SFS 2018:1722
Rubrik: Lag (2018:1722) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2019-04-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11
Ändring, SFS 2019:871
Rubrik: Lag (2019:871) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:375
Rubrik: Lag (2021:375) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 18 a, 39, 40 §§; nya 18 c, 18 d, 18 e, 18 f, 27 a, 32 c §§
Ikraft: 2021-06-18 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:160, bet. 2020/21:SkU11, rskr. 2020/21:292
Ändring, SFS 2022:1280
Rubrik: Lag (2022:1280) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 13 a, 21, 28, 31, 32 a, 32 b, 42 §§; nya 26 a, 26 b, 26 c, 30 a §§
Ikraft: 2022-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:217, bet. 2021/22:SkU28, rskr. 2021/22:372
Ändring, SFS 2022:1698
Rubrik: Lag (2022:1698) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: upph. 18 a §, 18 c, 18 d, 18 e, 18 f §§, 27 a §; ändr. 1, 5, 39 §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:276, bet. 2022/23:SkU4, rskr. 2022/23:40