Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:481 · Visa fulltext
Folkbokföringslag (1991:481)
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1993:1699
Rubrik: Lag (1993:1699) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1994-03-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119
Ändring, SFS 1994:768
Rubrik: Lag (1994:768) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:224, bet. 1993/94:SkU42, rskr. 1993/94:384
Ändring, SFS 1994:1975
Rubrik: Lag (1994:1975) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 1, 10, 34 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:94, bet. 1994/95:SkU14, rskr. 1994/95:159
Ändring, SFS 1995:375
Rubrik: Lag (1995:375) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1995-05-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:154, bet. 1994/95:KU40, rskr. 1994/95:273
Ändring, SFS 1995:752
Rubrik: Lag (1995:752) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:SkU40, rskr. 1994/95:374
Ändring, SFS 1995:1538
Rubrik: Lag (1995:1538) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 6, 28, 31, 32 §§
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:90, bet. 1995/96:FiU6, rskr. 1995/96:117
Ändring, SFS 1997:989
Rubrik: Lag (1997:989) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 3 §; nuvarande 40 § betecknas 43 §, rubr. närmast före 40 § sätts närmast före den nya 43 §; ändr. 2, 3, 6, 16, 17, 18, 26, 31, 34, 38, 39 §§, rubr. närmast före 2, 18 §§; nya 18 a, 40, 41, 42 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ändring, SFS 1998:251
Rubrik: Lag (1998:251) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 2001:196
Rubrik: Lag (2001:196) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 1, 28 §§
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2001:470
Rubrik: Lag (2001:470) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2002:1115
Rubrik: Lag (2002:1115) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003-01-15
Förarbeten: Prop. 2001/02:185, bet. 2002/03:SfU4, rskr. 2002/03:47
Ändring, SFS 2003:657
Rubrik: Lag (2003:657) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: upph. 42 §; ändr. 1, 10, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:822
Rubrik: Lag (2004:822) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 25, 26, 27 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:267
Rubrik: Lag (2005:267) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: upph. 22 §; ändr. 40 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:67, bet. 2004/05:SkU26, rskr. 2004/05:222
Ändring, SFS 2005:446
Rubrik: Lag (2005:446) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2005:724
Rubrik: Lag (2005:724) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Ändring, SFS 2006:379
Rubrik: Lag (2006:379) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 6, 28, 31, 32 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:171, bet. 2005/06:FiU8, rskr. 2005/06:268
Ändring, SFS 2006:1217
Rubrik: Förordning (2006:1217) om ikraftträdande av lagen (2005:267) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ikrafttr. av 2005:267
Ändring, SFS 2007:283
Rubrik: Lag (2007:283) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2007-06-01
Förarbeten: Bet. 2006/07:SkU20, rskr. 2006/07:155
Ändring, SFS 2008:207
Rubrik: Lag (2008:207) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:58, bet. 2007/08:SkU26, rskr. 2007/08:163
Ändring, SFS 2009:272
Rubrik: Lag (2009:272) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 18, 18 a §§; ny 18 b §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:111, bet. 2008/09:SkU28, rskr. 2008/09:203
Ändring, SFS 2009:678
Rubrik: Lag (2009:678) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2009-07-14
Förarbeten: Prop. 2008/09:184, bet. 2008/09:KU25, rskr. 2008/09:286
Ändring, SFS 2009:1544
Rubrik: Lag (2009:1544) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133
Ändring, SFS 2010:12
Rubrik: Lag (2010:12) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 37, 38 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:154
Ändring, SFS 2010:1843
Rubrik: Lag (2010:1843) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 5, 26, 30 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:245, bet. 2010/11:SkU2, rskr. 2010/11:41
Ändring, SFS 2011:489
Rubrik: Lag (2011:489) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Ändring, SFS 2013:380
Rubrik: Lag (2013:380) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: upph. 9, 43 §§, rubr. närmast före 43 §; ändr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 40 §§; nya 2 a, 7 a, 9, 10 a, 13 a §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254
Ändring, SFS 2014:305
Rubrik: Lag (2014:305) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 17 §; ny 17 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:178, bet. 2013/14:SkU34, rskr. 2013/14:251
Ändring, SFS 2016:1016
Rubrik: Lag (2016:1016) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31
Ändring, SFS 2018:684
Rubrik: Lag (2018:684) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 16, 17 a, 23, 30, 39, 40 §§; nya 17 b, 22, 32 a, 32 b, 42, 43 §§, rubr. 16, 31, 42 §§
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Ändring, SFS 2018:1722
Rubrik: Lag (2018:1722) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2019-04-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11
Ändring, SFS 2019:871
Rubrik: Lag (2019:871) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:375
Rubrik: Lag (2021:375) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 18 a, 39, 40 §§; nya 18 c, 18 d, 18 e, 18 f, 27 a, 32 c §§
Ikraft: 2021-06-18 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:160, bet. 2020/21:SkU11, rskr. 2020/21:292