Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:446 · Visa fulltext
Arkivförordning (1991:446)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1991:971
Rubrik: Förordning (1991:971) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1992:513
Rubrik: Förordning (1992:513).om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:1056
Rubrik: Förordning (1992:1056) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: ändr. 12, 13, 14, 15, 20 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1993:451
Rubrik: Förordning (1993:451) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:100 (bil.12 p.B 24), bet. 1992/93:KrU22, rskr. 1992/93:316
Ändring, SFS 1994:1496
Rubrik: Förordning (1994:1496) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: ändr. 4, 7, 10 §§
Ikraft: 1995-01-01
Ändring, SFS 1995:680
Rubrik: Förordning (1995:680) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: upph. 15 §; ändr. 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1996:1600
Rubrik: Förordning (1996:1600) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1999:977
Rubrik: Förordning (1999:977) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: ändr. 4, 7, 10, 17 §§
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2001:556
Rubrik: Förordning (2001:556) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: ändr. 16, 20 §§; ny 7 a §
Ikraft: 2001-08-01
Ändring, SFS 2001:648
Rubrik: Förordning (2001:648) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 14 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2008:557
Rubrik: Förordning (2008:557) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: ändr. 9, 17 §§
Ikraft: 2008-08-15
Ändring, SFS 2009:1594
Rubrik: Förordning (2009:1594) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: upph. 21 §, rubr. närmast före 21 §; ändr. 8, 9, 17, 18, 19 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2011:362
Rubrik: Förordning (2011:362) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2015:287
Rubrik: Förordning (2015:287) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: ny 15 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:606
Rubrik: Förordning (2015:606) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: ändr. 4, 7, 10 §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:197
Rubrik: Förordning (2018:197) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: ändr. 7 a, 20 §§; nya 7 b, 7 c, 7 d §§
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:407
Rubrik: Förordning (2018:407) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1487
Rubrik: Förordning (2018:1487) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2018-09-01
Ändring, SFS 2018:1926
Rubrik: Förordning (2018:1926) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2022:823
Rubrik: Förordning (2022:823) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Omfattning: upph. 15 §
Ikraft: 2022-08-01