Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:433 · Visa fulltext
Jämställdhetslag (1991:433)
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:113, 1990/91:AU17, rskr 1990/91:288
Upphävd: 2009-01-01
Ändring, SFS 1994:292
Rubrik: Lag (1994:292) om ändring i jämställdhetslagen (1991:433)
Omfattning: upph. 13, 14 §§; ändr. 2, 11, 12, 18, 46 §§; nya 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:147, bet. 1993/94:AU17, rskr. 1993/94:290
Ändring, SFS 1998:208
Rubrik: Lag (1998:208) om ändring i jämställdhetslagen (1991:433)
Omfattning: ändr. 6, 28 §§, rubr. närmast före 22 §; nya 22 a, 27 a §§
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:55, bet. 1997/98:AU10, rskr. 1997/98:186
Ändring, SFS 2000:773
Rubrik: Lag (2000:773) om ändring i jämställdhetslagen (1991:433)
Omfattning: upph. 18, 19, 20, 26, 48, 49, 50, 51, 52 §§, rubr. närmast före 18, 19, 20, 48 §§; nuvarande 9 a, 10, 12 §§ betecknas 10, 13, 14 §§, rubr. närmast före 10, 12 §§ sätts närmast före 13, 14 §§; ändr. 2, 11, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 45, 54, de nya 10, 13, 14 §§, rubr. närmast före 15, 16 §§; nya 12, 57 §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:143, bet. 2000/01:AU3, rskr. 2000/01:4
Ändring, SFS 2005:476
Rubrik: Lag (2005:476) om ändring i jämställdhetslagen (1991:433)
Omfattning: ändr. 6, 15, 16, 17, 21, 22, 22 a, 24, 25, 27, 45 §§, rubr. närmast före 22 §; nya 1 a, 1 b, 16 a, 16 b, 45 a §§, rubr. närmast före 16 a, 16 b, 22 a, 45 a §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:147, bet. 2004/05:AU7, rskr. 2004/05:267, EGTL39/1976 s40, EGTL269/2002 s15
CELEX-nr: 31976L0207, 32002L0073
Ändring, SFS 2008:567
Omfattning: upph.