Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:433 · Visa fulltext
Jämställdhetslag (1991:433)
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:113, 1990/91:AU17, rskr 1990/91:288
Upphävd: 2009-01-01
Ändring, SFS 1994:292
Rubrik: Lag (1994:292) om ändring i jämställdhetslagen (1991:433)
Omfattning: upph. 13, 14 §§; ändr. 2, 11, 12, 18, 46 §§; nya 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:147, bet. 1993/94:AU17, rskr. 1993/94:290
Ändring, SFS 1998:208
Rubrik: Lag (1998:208) om ändring i jämställdhetslagen (1991:433)
Omfattning: ändr. 6, 28 §§, rubr. närmast före 22 §; nya 22 a, 27 a §§
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:55, bet. 1997/98:AU10, rskr. 1997/98:186
Ändring, SFS 2000:773
Rubrik: Lag (2000:773) om ändring i jämställdhetslagen (1991:433)
Omfattning: upph. 18, 19, 20, 26, 48, 49, 50, 51, 52 §§, rubr. närmast före 18, 19, 20, 48 §§; nuvarande 9 a, 10, 12 §§ betecknas 10, 13, 14 §§, rubr. närmast före 10, 12 §§ sätts närmast före 13, 14 §§; ändr. 2, 11, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 45, 54, de nya 10, 13, 14 §§, rubr. närmast före 15, 16 §§; nya 12, 57 §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:143, bet. 2000/01:AU3, rskr. 2000/01:4
Ändring, SFS 2005:476
Rubrik: Lag (2005:476) om ändring i jämställdhetslagen (1991:433)
Omfattning: ändr. 6, 15, 16, 17, 21, 22, 22 a, 24, 25, 27, 45 §§, rubr. närmast före 22 §; nya 1 a, 1 b, 16 a, 16 b, 45 a §§, rubr. närmast före 16 a, 16 b, 22 a, 45 a §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:147, bet. 2004/05:AU7, rskr. 2004/05:267, EGTL39/1976 s40, EGTL269/2002 s15
CELEX-nr: 31976L0207, 32002L0073
Ändring, SFS 2008:567
Omfattning: upph.