Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:419 · Visa fulltext
Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:135, 1990/91:SfU15, rskr 1990/91:264
Ändring, SFS 1993:591
Rubrik: Lag (1993:591) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:160, bet. 1992/93:SoU22, rskr. 1992/93:355
Ändring, SFS 1993:1659
Rubrik: Lag (1993:1659) om ändring i lagen (1993:591) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 § i 1993:591
Förarbeten: Prop. 1993/94:75, bet. 1993/94:SoU14, rskr 1993/94:118
Ändring, SFS 1995:844
Rubrik: Lag (1995:844) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383
Ändring, SFS 1995:1488
Rubrik: Lag (1995:1488) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87
Ändring, SFS 1995:1489
Rubrik: Förordning (1995:1489) om ändring i lagen (1995:844) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 § i 1995:844
Förarbeten: Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87
Ändring, SFS 2008:150
Rubrik: Lag (2008:150) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145
Ändring, SFS 2010:1245
Rubrik: Lag (2010:1245) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2012:937
Rubrik: Lag (2012:937) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:1144
Rubrik: Lag (2013:1144) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Ändring, SFS 2017:36
Rubrik: Lag (2017:36) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2019:870
Rubrik: Lag (2019:870) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48