Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:351 · Visa fulltext
Lag (1991:351) om handelsagentur
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:63, 1990/91:LU25, rskr 1990/91:220
Ändring, SFS 1998:170
Rubrik: Lag (1998:170) om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:14, bet. 1997/98:LU9, rskr. 1997/98:139
Ändring, SFS 2005:64
Rubrik: Lag (2005:64) om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur
Omfattning: ändr. 17, 22 §§
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:13, bet. 2004/05:LU5, rskr. 2004/05:161
Ändring, SFS 2014:12
Rubrik: Lag (2014:12) om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur
Omfattning: ändr. 17, 22 §§
Ikraft: 2014-06-13
Förarbeten: Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118