Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:351 · Visa fulltext
Lag (1991:351) om handelsagentur
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:63, 1990/91:LU25, rskr 1990/91:220
Ändring, SFS 1998:170
Rubrik: Lag (1998:170) om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:14, bet. 1997/98:LU9, rskr. 1997/98:139
Ändring, SFS 2005:64
Rubrik: Lag (2005:64) om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur
Omfattning: ändr. 17, 22 §§
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:13, bet. 2004/05:LU5, rskr. 2004/05:161
Ändring, SFS 2014:12
Rubrik: Lag (2014:12) om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur
Omfattning: ändr. 17, 22 §§
Ikraft: 2014-06-13
Förarbeten: Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118