Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:338 · Visa fulltext
Förordning (1991:338) om vissa dryckesförpackningar
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1991-07-01
Upphävd: 2006-01-01
Ändring, SFS 1995:213
Rubrik: Förordning (1995:213) om ändring i förordningen (1991:338) om vissa dryckesförpackningar
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:556
Rubrik: Förordning (1995:556) om ändring i förordningen (1991:338) om vissa dryckesförpackningar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:820
Rubrik: Förordning (1996:820) om ändring i förordningen (1991:338) om vissa dryckesförpackningar
Omfattning: ändr. 2, 7 §§; ny 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 1996-08-01
Ändring, SFS 1998:1175
Rubrik: Förordning (1998:1175) om ändring i förordningen (1991:338) om vissa dryckesförpackningar
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1292
Rubrik: Förordning (1998:1292) om ändring i förordningen (1991:338) om vissa dryckesförpackningar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2005:220
Omfattning: upph.