Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:2041 · Visa fulltext
Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:2, 1991/92:JuU4, rskr 1991/92:24
Ändring, SFS 2002:441
Rubrik: Lag (2002:441) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:147, bet. 2001/02:JuU24, rskr. 2001/02:249
Ändring, SFS 2004:516
Rubrik: Lag (2004:516) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:113, bet. 2003/04:SfU18, rskr. 2003/04:253
Ändring, SFS 2005:980
Rubrik: Lag (2005:980) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2007:247
Rubrik: Lag (2007:247) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Ändring, SFS 2009:451
Rubrik: Lag (2009:451) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2013:652
Rubrik: Lag (2013:652) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2013-09-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276
Ändring, SFS 2014:646
Rubrik: Lag (2014:646) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2022:1534
Rubrik: Lag (2022:1534) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:279, bet. 2022/23:JuU2, rskr. 2022/23:16
Ändring, SFS 2023:283
Rubrik: Lag (2023:283) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 8 §; ny 7 a §
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:82, bet. 2022/23:JuU19, rskr. 2022/23:188