Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:2041 · Visa fulltext
Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:2, 1991/92:JuU4, rskr 1991/92:24
Ändring, SFS 2002:441
Rubrik: Lag (2002:441) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:147, bet. 2001/02:JuU24, rskr. 2001/02:249
Ändring, SFS 2004:516
Rubrik: Lag (2004:516) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:113, bet. 2003/04:SfU18, rskr. 2003/04:253
Ändring, SFS 2005:980
Rubrik: Lag (2005:980) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2007:247
Rubrik: Lag (2007:247) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Ändring, SFS 2009:451
Rubrik: Lag (2009:451) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2013:652
Rubrik: Lag (2013:652) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2013-09-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276
Ändring, SFS 2014:646
Rubrik: Lag (2014:646) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262