Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:2027 · Visa fulltext
Lag (1991:2027) om kabelsändningar till allmänheten
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:53, 1991/92:KU19, rskr 1991/92:110
Upphävd: 1996-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:401
Rubrik: Lag (1994:401) om ändring i lagen (1991:2027) om kabelsändningar till allmänheten
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 6, 7, 18, 21, 22, 23, 24 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:160, bet. 1993/94:KU37, rskr. 1993/94:276
Ändring, SFS 1996:844
Omfattning: upph.