Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1969 · Visa fulltext
Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:199, 1991/92:SoU7, rskr 1991/92:59
Ändring, SFS 1994:1426
Rubrik: Lag (1994:1426) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 1999:44
Rubrik: Lag (1999:44) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§; ny 3 a §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2000:1245
Rubrik: Lag (2000:1245) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2005:303
Rubrik: Lag (2005:303) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2011:112
Rubrik: Lag (2011:112) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Omfattning: ändr. 1, 3 a §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:4 bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158
Ändring, SFS 2019:360
Rubrik: Lag (2019:360) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239