Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1969 · Visa fulltext
Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:199, 1991/92:SoU7, rskr 1991/92:59
Ändring, SFS 1994:1426
Rubrik: Lag (1994:1426) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 1999:44
Rubrik: Lag (1999:44) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§; ny 3 a §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2000:1245
Rubrik: Lag (2000:1245) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2005:303
Rubrik: Lag (2005:303) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2011:112
Rubrik: Lag (2011:112) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Omfattning: ändr. 1, 3 a §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:4 bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158
Ändring, SFS 2019:360
Rubrik: Lag (2019:360) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239