Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:196 · Visa fulltext
Lag (1991:196) om PenningmarknadsCentralen PmC Aktiebolag
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: Prop. 1990/91:106, 1990/91:LU33, rskr 1990/91:241
Upphävd: 1992-12-29
Ändring, SFS 1992:1311
Omfattning: upph.