Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1559 · Visa fulltext
Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7, rskr 1991/92:37
Ändring, SFS 1991:2032
Rubrik: Lag (1991:2032) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:53, 1991/92:KU19, rskr 1991/92:110
Ändring, SFS 1992:1358
Rubrik: Lag (1992:1358) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsförordningens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1992/93:75, bet. 1992/93:KU12, rskr 1992/93:117
Ändring, SFS 1993:123
Rubrik: Lag (1993:123) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §; nya 3 kap 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 1993-04-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:70, bet. 1992/93:KU15, rskr. 1992/93:168
Ändring, SFS 1993:124
Rubrik: Lag (1993:124) om ändring i lagen (1992:1358) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7 § i 1992:1358
Förarbeten: Prop. 1992/93:70, bet. 1992/93:KU15, rskr 1992/93:168
Ändring, SFS 1993:1394
Rubrik: Lag (1993:1394) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7, 8 §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:10, bet. 1993/94:KrU8, rskr. 1993/94:25
Ändring, SFS 1994:132
Rubrik: Lag (1994:132) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap 17, 20 §§, 10 kap 3 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:118, bet. 1993/94:KU25, rskr. 1993/94:162
Ändring, SFS 1994:400
Rubrik: Lag (1994:400) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens område
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 4, 6 a, 6 b, 13, 14, 17 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:160, bet. 1993/94:KU37, rskr. 1993/94:276
Ändring, SFS 1994:1032
Rubrik: Lag (1994:1032) om ändring i lagen (1994:400) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: upph. 3 kap 17 § i 1994:400
Förarbeten: Bet. 1993/94:KU28, rskr. 1993/94:450
Ändring, SFS 1994:1033
Rubrik: Lag (1994:1033) om ändring i lagen (1994:132) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap 17 § i 1994:132
Förarbeten: Bet. 1993/94:KU28, rskr. 1993/94:450
Ändring, SFS 1994:1479
Rubrik: Lag (1994:1479) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §; nya 7 kap 3 a, 7 a §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Bet. 1994/95:KU6, rskr. 1994/95:12
Ändring, SFS 1996:854
Rubrik: Lag (1996:854) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 7, 12 §§, 5 kap 3, 6, 7 §§, rubr. närmast före 3 kap 1 §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1997:334
Rubrik: Lag (1997:334) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: upph. 3 kap 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 3 kap 6 a §; ändr. 3 kap 3, 4, 5, 6 §§, rubr. närmast före 3 kap 3 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:101, 1996/97:KU19, rskr. 1996/97:208
Ändring, SFS 1998:1442
Rubrik: Lag (1998:1442) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: upph. 7 kap 3 a, 7 a §§; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 1, 5 §§, 4 kap 1, 2, 3, §§, 5 kap 4, 5, 6 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 1, 3, 8, 9 §§, rubr. till 4 kap, rubr. närmast före 5 kap 3 §; ny 2 kap 3 a §; omtryck
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Ändring, SFS 2000:145
Rubrik: Lag (2000:145) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 10 kap 2 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Ändring, SFS 2000:664
Rubrik: Lag (2000:664) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:100, bet. 1999/2000:FiU27, rskr. 1999/2000:262
Ändring, SFS 2001:269
Rubrik: Lag (2001:269) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens område
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 5 kap 7 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:55, bet. 2000/01:KU22, rskr. 2000/01:222
Ändring, SFS 2002:911
Rubrik: Lag (2002:911) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: upph. 5 kap 8 §; nuvarande 3 kap 19, 20 §§ betecknas 3 kap 29, 30 §§; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2 §, 3 kap 18 §, 4 kap 2 §, 5 kap 3 §, 6 kap 2 §, 7 kap 1, 3, 6 §§, nya 3 kap 30 §, rubr. närmast före 3 kap 19 § sätts närmast före 3 kap 29 §; nya 3 kap 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§; omtryck
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:74, bet. 2001/02:KU21, 2002/03:KU8, rskr. 2001/02:233, 2002/03:17
Ändring, SFS 2005:701
Rubrik: Lag (2005:701) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 10 kap 2 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2007:477
Rubrik: Lag (2007:477) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 3 a, 4 §§; ny 2 kap 3 b §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:87, bet. 2006/07:KU18, rskr. 2006/07:170
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:701) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ikrafttr. av 2005:701
Ändring, SFS 2007:1288
Rubrik: Lag (2007:1288) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 12, 18 §§, rubr. närmast före 3 kap 1, 3 §
Ikraft: 2008-02-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:8, bet. 2007/08:KU4, rskr. 2007/08:40
Ändring, SFS 2008:1418
Rubrik: Lag (2008:1418) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:1 utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:130
Ändring, SFS 2010:737
Rubrik: Lag (2010:737) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27 §§, 5 kap. 7 §, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3 §§
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Ändring, SFS 2010:1404
Rubrik: Lag (2010:1404) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:1437
Rubrik: Lag (2010:1437) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap. 7, 8, 18, 19, 27 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 3 §, 7 kap. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:81, bet. 2010/11:KU3, rskr. 2010/11:26
Ändring, SFS 2012:903
Rubrik: Lag (2012:903) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap. 7, 8 §§, 4 kap. 1 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:111
Ändring, SFS 2014:223
Rubrik: Lag (2014:223) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:47, bet. 2013/14:KU17, rskr. 2013/14:211
Ändring, SFS 2014:632
Rubrik: Lag (2014:632) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap. 5 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:663
Rubrik: Lag (2015:663) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 3, 5, 9 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:118, bet. 2015/16:KU2, rskr. 2015/16:12, direktiv 98/34/EG
Ändring, SFS 2015:811
Rubrik: Lag (2015:811) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 4, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr.1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:60
Ändring, SFS 2016:207
Rubrik: Lag (2016:207) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2018:1803
Rubrik: Lag (2018:1803) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: upph. 2 kap., 3 kap. 29 §, 4 kap. 3 §; ändr. 6 kap. 1 §; nytt kap. 2; nya 6 kap. 3 §, 11 kap. 5 §, rubr. närmast före 6 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:49, bet. 2018/19:KU2, rskr. 2018/19:16
Ändring, SFS 2018:1913
Rubrik: Lag (2018:1913) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 6, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 30 §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 3, 4, 5, 6, 7 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 3, 4, 5, 8, 9 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 2, 3, 4, 6 §§, 10 kap. 1 § ,11 kap. 1 §, rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 3 kap. 11 §, 5 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2020:873
Rubrik: Lag (2020:873) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16
Ändring, SFS 2022:1526
Rubrik: Lag (2022:1526) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:59, bet. 2022/23:KU6, rskr. 2022/23:10
Ändring, SFS 2023:840
Rubrik: Lag (2023:840) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 4, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3 §§
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, utg.omr. 1, bet. 2023/24:KU1, rskr. 2023/24:69