Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1469 · Visa fulltext
Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:64, 1990/91:KU21, rskr 1990/91:254, 1991/92:KU1, rskr 1991/92:2
Ändring, SFS 1994:1477
Rubrik: Lag (1994:1477) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §, 4 kap 6 §, 5 kap 6 §, 7 kap 2, 3 §§; omtryck
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:118, bet. 1993/94:KU25, 1993/94:KU28, 1994/95:KU6, rskr. 1993/94:162, 1993/94:450, 1994/95:12
Ändring, SFS 1998:1439
Rubrik: Lag (1998:1439) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: upph. 4 kap 7 §, 6 kap 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 4 kap 1, 7 §§, 6 kap 1, 3, 6 §§; nuvarande 6 kap 6, 7 §§ betecknas 6 kap 3, 4 §§; ändr. 1 kap 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, 3 kap 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 4 kap 1, 4 §§, 5 kap 1, 3, 6 §§, 6 kap 1, 2 §§, 7 kap 1, 2, 3, 5 §§, 8 kap 1, 2, 3, 4 §§, 9 kap 1 §, 10 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 3 kap 8 §, rubr. till 10 kap; ny 1 kap 13 §; omtryck
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Ändring, SFS 2002:909
Rubrik: Lag (2002:909) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 6, 7, 9, 10 §§, 3 kap 1, 6 §§, 4 kap 4, §, 7 kap 1, 3 §§, 11 kap 1 §; ny 3 kap 15 §, rubr.närmast före 3 kap 15 §; omtryck
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:74, bet. 2001/02:KU21, 2002/03:KU8, rskr. 2001/02:233, 2002/03:17
Ändring, SFS 2010:1349
Rubrik: Lag (2010:1349) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3, 6, 9 §§, 2 kap. 4, 5 §§, 3 kap. 1, 12 §§, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:81, bet. 2009/10:KU18, rskr. 2009/10:303, bet. 2010/11:KU3, rskr. 2010/11:26
Ändring, SFS 2010:1356
Rubrik: Lag (2010:1356) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: ändr. 1 kap. 13 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:70, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274, bet. 2010/11:KU5, rskr. 2010/11:27
Ändring, SFS 2010:1410
Rubrik: Lag (2010:1410) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 5 kap. 3 §, 7 kap. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:80, bet. 2009/10:KU19, rskr. 2009/10:304, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/09:21
Ändring, SFS 2011:508
Rubrik: Yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2014:1359
Rubrik: Lag (2014:1359) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §, 10 kap. 2 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:47, bet. 2013/14:KU17, rskr. 2013/14:211, bet. 2014/15:KU3, rskr. 2014/15:6
Ändring, SFS 2015:150
Rubrik: Yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2018:1802
Rubrik: Lag (2018:1802) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: upph. 1, 3, 7 kap. samt 4 kap. 4 §, 5 kap. 4, 5 §§, 6 kap. 2 §, 10 kap. 2 §; nuvarande 2 kap. 4 § betecknas 2 kap. 5 §, nuvarande 2 kap. 5 § betecknas 2 kap. 7 §, nuvarande 4 kap. 5, 6 §§ betecknas 4 kap. 6, 7 §§, nuvarande 5 kap. 2, 3 §§ betecknas 5 kap. 3, 4 §§, nuvarande 5 kap. 6 § betecknas 5 kap. 8 §, nuvarande 6 kap. 3, 4 §§ betecknas 6 kap. 8, 9 §§, nuvarande 8 kap. 1, 2 §§b etecknas 9 kap. 1, 2 §§, nuvarande 8 kap. 3, 4 §§ betecknas 9 kap. 4, 5 §§, nuvarande 9 kap. 1 § betecknas 10 kap. 1 §, nuvarande 10 kap. 1 § betecknas 11 kap. 2 § , nuvarande 11 kap. 1 § betecknas 12 kap. 1 §; ändr. 2 kap. 1, 2, 3 §§, 4 kap. 1, 2, 3 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, de nya 2 kap. 5 §, 2 kap. 7 §, 4 kap. 6, 7 §§, 5 kap. 3, 4, 8 §§, 6 kap. 8, 9 §§, 9 kap. 1, 2, 4, 5 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 1 §, rubr. till. 2, 4, 5, 6 och 8, 9, 10, 11, 12 kap.; nya kap. 1, 3, 7; nya 2 kap. 4, 6 §§, 4 kap. 4, 5 §§, 5 kap. 2, 5, 6, 7 §§, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 9 kap. 3, 6,7 §§, 11 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 12 kap. 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 2 kap. 3, 5, 6, 7 §§, 4 kap. 1, 4, 6, 7 §§, 5 kap. 1, 4, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 §§, 8 kap. 1, 2, 6 §§, 9 kap. 1, 2, 7 §§, 11 kap. 1, 2, 3 §§, 12 kap. 2, 3, 4 §§; omtryck
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:49, bet. 2017/18:KU16, rskr. 2017/18:336, bet. 2018/19:KU2, rskr. 2018/19:16
Ändring, SFS 2022:1518
Rubrik: Lag (2022:1518) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:55, bet. 2021/22:KU16, rskr. 2021/22:222, bet. 2022/23:KU7, rskr. 2022/23:11
Ändring, SFS 2022:1525
Rubrik: Lag (2022:1525) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 4, 18, 20 §§, 3 kap. 2 §, 7 kap. 5 §; omtryck
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:59, bet. 2021/22:KU14, rskr. 2021/22:283, bet. 2022/23:KU6, rskr. 2022/23:10