Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1339 · Visa fulltext
Förordning (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1993:196
Rubrik: Förordning (1993:196) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1995:640
Rubrik: Förordning (1995:640) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1997:376
Rubrik: Förordning (1997:376) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr, 4, 9, 10 §§
Ikraft: 1997-07-01
Ändring, SFS 2001:392
Rubrik: Förordning (2001:392) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2003:954
Rubrik: Förordning (2003:954) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 6, 8, 12, 13, 14, 16 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:595
Rubrik: Förordning (2004:595) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 2004-10-01
Ändring, SFS 2006:770
Rubrik: Förordning (2006:770) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: upph. 8, 9, 10, 11, 13 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 2, 3, 6, 8 a, 14, 16 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1170
Rubrik: Förordning (2006:1170) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2006-12-01
Ändring, SFS 2008:275
Rubrik: Förordning (2008:275) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2008-06-15
Ändring, SFS 2011:160
Rubrik: Förordning (2011:160) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2017:470
Rubrik: Förordning (2017:470) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 5 §; nya 8, 9 §§
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2018:503
Rubrik: Förordning (2018:503) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2018-07-01