Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1339 · Visa fulltext
Förordning (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1993:196
Rubrik: Förordning (1993:196) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1995:640
Rubrik: Förordning (1995:640) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1997:376
Rubrik: Förordning (1997:376) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr, 4, 9, 10 §§
Ikraft: 1997-07-01
Ändring, SFS 2001:392
Rubrik: Förordning (2001:392) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2003:954
Rubrik: Förordning (2003:954) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 6, 8, 12, 13, 14, 16 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:595
Rubrik: Förordning (2004:595) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 2004-10-01
Ändring, SFS 2006:770
Rubrik: Förordning (2006:770) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: upph. 8, 9, 10, 11, 13 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 2, 3, 6, 8 a, 14, 16 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1170
Rubrik: Förordning (2006:1170) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2006-12-01
Ändring, SFS 2008:275
Rubrik: Förordning (2008:275) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2008-06-15
Ändring, SFS 2011:160
Rubrik: Förordning (2011:160) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2017:470
Rubrik: Förordning (2017:470) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 5 §; nya 8, 9 §§
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2018:503
Rubrik: Förordning (2018:503) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2018-07-01