Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1278 · Visa fulltext
Förordning (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1992-01-01
Upphävd: 2018-01-01
Ändring, SFS 1992:1217
Rubrik: Förordning (1992:1217) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1346
Rubrik: Förordning (1993:1346) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:273
Rubrik: Förordning (1994:273) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1994:1520
Rubrik: Förordning (1994:1520) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1502
Rubrik: Förordning (1995:1502) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1461
Rubrik: Förordning (1996:1461) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1211
Rubrik: Förordning (1997:1211) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1632
Rubrik: Förordning (1998:1632) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1216
Rubrik: Förordning (1999:1216) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1328
Rubrik: Förordning (2000:1328) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1122
Rubrik: Förordning (2001:1122) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:984
Rubrik: Förordning (2002:984) om ändring i förordningen(1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:953
Rubrik: Förordning (2003:953) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommuneras betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2003:1120
Rubrik: Förordning (2003:1120) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1252
Rubrik: Förordning (2004:1252) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1182
Rubrik: Förordning (2005:1182) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1406
Rubrik: Förordning (2006:1406) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1234
Rubrik: Förordning (2007:1234) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:42
Rubrik: Förordning (2009:42) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2009-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1246
Rubrik: Förordning (2009:1246) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1647
Rubrik: Förordning (2010:1647) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1144
Rubrik: Förordning (2011:1144) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:693
Rubrik: Förordning (2012:693) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:998
Rubrik: Förordning (2013:998) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:109
Rubrik: Förordning (2014:109) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1377
Rubrik: Förordning (2014:1377) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:752
Rubrik: Förordning (2015:752) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1063
Rubrik: Förordning (2016:1063) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1131
Rubrik: Förordning (2017:1131) om upphävande av förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: upph.