Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1224 · Visa fulltext
Förordning (1991:1224) om statsbidrag till vissa investeringar som rör kollektiv persontrafik
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1991-09-01 överg.best.
Upphävd: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:130
Rubrik: Förordning (2010:130) om upphävande av förordningen (1991:1224) om statsbidrag till vissa investeringar som rör kollektiv persontrafik
Omfattning: upph.