Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1160 · Visa fulltext
Förordning (1991:1160) om förordnandepension m.m.
Departement: Finansdepartementet PP
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:150, 1990/91:FiU30, rskr 1990/91:387
Upphävd: 1995-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1878
Rubrik: Förordning (1991:1878) om ändring i förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m.
Omfattning: ändr. 14 §, bil. A, övergångsbest.
Ändring, SFS 1992:112
Rubrik: Förordning (1992:112) om ändring i förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m.
Omfattning: ändr. 8, 10 §§, bil. A, övergångsbest.
Ikraft: 1992-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:758
Rubrik: Förordning (1992:758) om ändring i förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m.
Omfattning: ändr. bil. A
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1993:816
Rubrik: Förordning (1993:816) om ändring i förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m.
Omfattning: ändr. bil. A, B
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1994:1008
Rubrik: Förordning (1994:1008) om ändring i förordningen (1991:1160)
Omfattning: ändr. bil. A
Ikraft: 1994-07-15
Ändring, SFS 1994:1076
Rubrik: Förordning (1994:1076) om ändring i förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m.
Omfattning: ändr. bil. A
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1994:1241
Rubrik: Förordning (1994:1241) om ändring i förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m.
Omfattning: ändr. bil. A
Ikraft: 1994-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:435
Rubrik: Förordning (1995:435) om ändring i förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m.
Omfattning: ändr. bil. A
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:1038
Omfattning: upph.