Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1129 · Visa fulltext
Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:58, 1990/91:SoU13, rskr 1990/91:329
Ändring, SFS 1991:1968
Rubrik: Lag (1991:1968) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: nuvarande 29 § betecknas 30 §; ändr. 28 §; ny 29 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:59, 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Ändring, SFS 1992:565
Rubrik: Lag (1992:565) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:148, 1991/92:SoU20, rskr 1991/92:310
Ändring, SFS 1995:738
Rubrik: Lag (1995:738) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 21. 22 §§; nya 10 a, 18 a §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:194, bet. 1994/95:SoU23, rskr. 1994/95:382
Ändring, SFS 1996:1651
Rubrik: Lag (1996:1651) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 30 §; ny 22 a §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1998:617
Rubrik: Lag (1998:617) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 19, 29 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Ändring, SFS 1998:1664
Rubrik: Lag (1998:1664) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatarisk vård
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 2000:354
Rubrik: Lag (2000:354) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 4, 5, 9, 10, 10 a, 11, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 30 §§; nya 2 a, 2 b, 10 b, 11 a, 11 b, 11 c, 21 a, 21 b, 21 c, 22 b, 26 a §§
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:44, bet. 1999/2000:SoU13, rskr. 1999/2000:207
Ändring, SFS 2003:160
Rubrik: Lag (2003:160) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148
Ändring, SFS 2003:1164
Rubrik: Lag (2003:1164) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Ändring, SFS 2005:374
Rubrik: Lag (2005:374) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:89, bet. 2004/05:SoU19, rskr. 2004/05:258
Ändring, SFS 2005:730
Rubrik: Lag (2005:730) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170 och 172, bet. 2004/05:SfU18, rskr. 2005/06:2
Ändring, SFS 2005:978
Rubrik: Lag (2005:978) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: upph. 11 c §; ändr. 8, 10 b, 11 a, 11 b, 18, 19 §§; nya 19 a, 19 b, 19 c, 19 d §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2006:248
Rubrik: Lag (2006:248) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:63, bet. 2005/06:SoU14, rskr. 2005/06:195
Ändring, SFS 2006:664
Rubrik: Lag (2006:664) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 18, 22 a, 23 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:195, bet. 2005/06:SoU28, rskr. 2005/06:342
Ändring, SFS 2006:897
Rubrik: Lag (2006:897) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 1, 5, 8, 11, 15, 29 §§
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Ändring, SFS 2006:934
Rubrik: Lag (2006:934) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2006-11-15
Förarbeten: Prop. 2005/06:166, bet. 2005/06:JuU19, rskr. 2005/06:293
Ändring, SFS 2007:245
Rubrik: Lag (2007:245) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Ändring, SFS 2008:416
Rubrik: Lag (2008:416) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 c, 22, 22 a, 22 b, 23, 26, 28 §§, rubr. närmast före 6, 12 §§; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 12 a, 16 a, 16 b §§, rubr. närmast före 8, 15, 16, 17 §§; omtryck
Ikraft: 2008-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:70,bet. 2007/08:SoU15, rskr. 2007/08:178
Ändring, SFS 2009:810
Rubrik: Lag (2009:810) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 3 c, 3 d, 10, 10 a, 12 a, 14, 16 a, 18, 18 a, 19 d, 20, 21, 21 a, 22, 22 b, 25 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:622
Rubrik: Lag (2010:622) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2011:490
Rubrik: Lag (2011:490) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Ändring, SFS 2013:861
Rubrik: Lag (2013:861) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr 26 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:176, bet. 2013/14:JuU2, rskr. 2013/14:29
Ändring, SFS 2014:523
Rubrik: Lag (2014:523) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 8 §; nya 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:119, bet. 2013/14:SoU27, rskr. 2013/14:290
Ändring, SFS 2014:755
Rubrik: Lag (2014:755) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:817
Rubrik: Lag (2014:817) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 11 b §
Ikraft: 2014-10-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:222, bet. 2013/14:JuU35, rskr. 2013/14:319
Ändring, SFS 2017:38
Rubrik: Lag (2017:38) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:133
Rubrik: Lag (2017:133) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2017:370
Rubrik: Lag (2017:370) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 16 b §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:94, bet. 2016/17:SoU15, rskr. 2016/17:255
Ändring, SFS 2017:374
Rubrik: Lag (2017:374) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259
Ändring, SFS 2019:303
Rubrik: Lag (2019:303) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 21 b §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Ändring, SFS 2019:877
Rubrik: Lag (2019:877) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:355
Rubrik: Lag (2020:355) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 6, 18, 23 §§
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:84, bet. 2019/20:SoU15, rskr. 2019/20:270
Ändring, SFS 2022:669
Rubrik: Lag (2022:669) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:704
Rubrik: Lag (2022:704) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:131, bet. 2021/22:JuU30, rskr. 2021/22:323