Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1129 · Visa fulltext
Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:58, 1990/91:SoU13, rskr 1990/91:329
Ändring, SFS 1991:1968
Rubrik: Lag (1991:1968) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: nuvarande 29 § betecknas 30 §; ändr. 28 §; ny 29 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:59, 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Ändring, SFS 1992:565
Rubrik: Lag (1992:565) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:148, 1991/92:SoU20, rskr 1991/92:310
Ändring, SFS 1995:738
Rubrik: Lag (1995:738) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 21. 22 §§; nya 10 a, 18 a §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:194, bet. 1994/95:SoU23, rskr. 1994/95:382
Ändring, SFS 1996:1651
Rubrik: Lag (1996:1651) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 30 §; ny 22 a §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1998:617
Rubrik: Lag (1998:617) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 19, 29 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Ändring, SFS 1998:1664
Rubrik: Lag (1998:1664) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatarisk vård
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 2000:354
Rubrik: Lag (2000:354) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 4, 5, 9, 10, 10 a, 11, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 30 §§; nya 2 a, 2 b, 10 b, 11 a, 11 b, 11 c, 21 a, 21 b, 21 c, 22 b, 26 a §§
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:44, bet. 1999/2000:SoU13, rskr. 1999/2000:207
Ändring, SFS 2003:160
Rubrik: Lag (2003:160) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148
Ändring, SFS 2003:1164
Rubrik: Lag (2003:1164) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Ändring, SFS 2005:374
Rubrik: Lag (2005:374) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:89, bet. 2004/05:SoU19, rskr. 2004/05:258
Ändring, SFS 2005:730
Rubrik: Lag (2005:730) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170 och 172, bet. 2004/05:SfU18, rskr. 2005/06:2
Ändring, SFS 2005:978
Rubrik: Lag (2005:978) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: upph. 11 c §; ändr. 8, 10 b, 11 a, 11 b, 18, 19 §§; nya 19 a, 19 b, 19 c, 19 d §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2006:248
Rubrik: Lag (2006:248) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:63, bet. 2005/06:SoU14, rskr. 2005/06:195
Ändring, SFS 2006:664
Rubrik: Lag (2006:664) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 18, 22 a, 23 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:195, bet. 2005/06:SoU28, rskr. 2005/06:342
Ändring, SFS 2006:897
Rubrik: Lag (2006:897) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 1, 5, 8, 11, 15, 29 §§
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Ändring, SFS 2006:934
Rubrik: Lag (2006:934) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2006-11-15
Förarbeten: Prop. 2005/06:166, bet. 2005/06:JuU19, rskr. 2005/06:293
Ändring, SFS 2007:245
Rubrik: Lag (2007:245) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Ändring, SFS 2008:416
Rubrik: Lag (2008:416) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 c, 22, 22 a, 22 b, 23, 26, 28 §§, rubr. närmast före 6, 12 §§; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 12 a, 16 a, 16 b §§, rubr. närmast före 8, 15, 16, 17 §§; omtryck
Ikraft: 2008-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:70,bet. 2007/08:SoU15, rskr. 2007/08:178
Ändring, SFS 2009:810
Rubrik: Lag (2009:810) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 3 c, 3 d, 10, 10 a, 12 a, 14, 16 a, 18, 18 a, 19 d, 20, 21, 21 a, 22, 22 b, 25 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:622
Rubrik: Lag (2010:622) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2011:490
Rubrik: Lag (2011:490) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Ändring, SFS 2013:861
Rubrik: Lag (2013:861) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr 26 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:176, bet. 2013/14:JuU2, rskr. 2013/14:29
Ändring, SFS 2014:523
Rubrik: Lag (2014:523) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 8 §; nya 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:119, bet. 2013/14:SoU27, rskr. 2013/14:290
Ändring, SFS 2014:755
Rubrik: Lag (2014:755) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:817
Rubrik: Lag (2014:817) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 11 b §
Ikraft: 2014-10-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:222, bet. 2013/14:JuU35, rskr. 2013/14:319
Ändring, SFS 2017:38
Rubrik: Lag (2017:38) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:133
Rubrik: Lag (2017:133) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2017:370
Rubrik: Lag (2017:370) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 16 b §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:94, bet. 2016/17:SoU15, rskr. 2016/17:255
Ändring, SFS 2017:374
Rubrik: Lag (2017:374) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259
Ändring, SFS 2019:303
Rubrik: Lag (2019:303) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 21 b §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Ändring, SFS 2019:877
Rubrik: Lag (2019:877) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:355
Rubrik: Lag (2020:355) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 6, 18, 23 §§
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:84, bet. 2019/20:SoU15, rskr. 2019/20:270