Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1047 · Visa fulltext
Lag (1991:1047) om sjuklön
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:181, 1990/91:SfU18, rskr 1990/91:372
Ändring, SFS 1991:1988
Rubrik: Lag (1991:1988) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 11, 17, 20 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:40, 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1992:500
Rubrik: Lag (1992:500) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:139, 1991/92:LU37, rskr 1991/92:318
Ändring, SFS 1992:1701
Rubrik: Lag (1992:1701) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 6, 7, 8, 15, 17 §§
Ikraft: 1993-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:31, bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1995:1480
Rubrik: Lag (1995:1480) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 3, 6, 15, 17, 23 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87
Ändring, SFS 1996:1062
Rubrik: Lag (1996:1062) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 7, 17 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22
Ändring, SFS 1997:102
Rubrik: Lag (1997:102) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 6, 15 §§
Ikraft: 1997-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:73, bet. 1996/97:SfU9, rskr. 1996/97:173
Ändring, SFS 1997:281
Rubrik: Lag (1997:281) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1997-10-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:121, bet. 1996/97:SfU10, 1996/97:231
Ändring, SFS 1997:569
Rubrik: Lag (1997:569) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 6, 13, 15, 23 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:63, bet. 1996/97:SfU12, rskr. 1996/97:273
Ändring, SFS 1997:1311
Rubrik: Lag (1997:1311) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1998-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 10, bet. 1997/98:SfU1, rskr. 1997/98:111
Ändring, SFS 1998:96
Rubrik: Lag (1998:96) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:41, bet. 1997/98:SfU8, rskr. 1997/98:153
Ändring, SFS 1998:1753
Rubrik: Lag (1998:1753) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 10, bet. 1998/99:SfU1, rskr. 1998/99:101
Ändring, SFS 1999:817
Rubrik: Lag (1999:817) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 13, 20, 25 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12
Ändring, SFS 2000:382
Rubrik: Lag (2000:382) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1999/2000:SfU12, rskr. 1999/2000:236
Ändring, SFS 2000:991
Rubrik: Lag (2000:991) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2001:1116
Rubrik: Lag (2001:1116) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:9, bet. 2001/02:SfU5, rskr. 2001/02:85
Ändring, SFS 2003:424
Rubrik: Lag (2003:424) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 7, 17, 25, 26, 28 §§, rubr. närmast före 17 §; nya 17 a, 17 b §§
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235
Ändring, SFS 2004:15
Rubrik: Förordning (2004:15) om ikraftträdande av bestämmelser i lagen (2003:424) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ikrafttr. av 17, 17 a, 17 b, 25, 26, 28 §§ i 2003:424
Ikraft: 2004-03-01
Ändring, SFS 2004:788
Rubrik: Lag (2004:788) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: upph. 25 §; ändr. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17 a, 20, 24, 26, 28 §§, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:1240
Rubrik: Lag (2004:1240) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: upph. 17 b §; ändr. 7 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111
Ändring, SFS 2004:1241
Rubrik: Lag (2004:1241) om ändring i lagen (2004:788) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: upph. 17 a § i 2004:788; ändr. 12, 17, 26, 28 §§ i 2004:788; nya p 3, 4 övergångsbest. i 2004:788
Förarbeten: Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111
Ändring, SFS 2006:361
Rubrik: Lag (2006:361) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 23, 27 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:142, bet. 2005/06:SfU15, rskr. 2005/06:266
Ändring, SFS 2006:1539
Rubrik: Lag (2006:1539) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg.omr. 10, bet. 2006/07:SfU1, rskr. 2006/07:75
Ändring, SFS 2007:200
Rubrik: Lag (2007:200) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134
Ändring, SFS 2007:1004
Rubrik: Lag (2007:1004) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 2 §; ny 10 a §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13
Ändring, SFS 2008:1244
Rubrik: Lag (2008:1244) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 9; ny 4 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:22, bet. 2008/09:SfU6, rskr. 2008/09:96
Ändring, SFS 2009:448
Rubrik: Lag (2009:448) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:1048
Rubrik: Lag (2009:1048) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 13, 15 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:194, bet. 2009/10:SfU4, rskr. 2009/10:16
Ändring, SFS 2010:344
Rubrik: Lag (2010:344) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:161, bet. 2009/10:TU17, rskr. 2009/10:253
Ändring, SFS 2010:345
Rubrik: Lag (2010:345) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 4, 15 §§
Ikraft: 2011-02-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:161, bet. 2009/10:TU17, rskr. 2009/10:253
Ändring, SFS 2010:421
Rubrik: Lag (2010:421) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 17, 28 §§, rubr. närmast före 17 §; ny 17 a §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276
Ändring, SFS 2010:422
Rubrik: Lag (2010:422) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 17, 28 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276
Ändring, SFS 2010:1248
Rubrik: Lag (2010:1248) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 14, 16, 20, 23, 26 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:1073
Rubrik: Lag (2011:1073) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 4 a, 9, 12, 13, 23 §§
Ikraft: 2011-12-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:142, bet. 2011/12:SfU3, rskr. 2011/12:13
Ändring, SFS 2012:349
Rubrik: Lag (2012:349) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:81, bet. 2011/12:SfU13, rskr. 2011/12:232
Ändring, SFS 2013:93
Rubrik: Lag (2013:93) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2014:1476
Rubrik: Lag (2014:1476) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 17, 17 a, 26, 28 §§; nya 17 b, 17 c, 17 d, 17 e §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2017:1307
Rubrik: Lag (2017:1307) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, utg.omr. 10, bet. 2017/18:SfU1, rskr. 2017/18:124
Ändring, SFS 2018:648
Rubrik: Lag (2018:648) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 2, 6, 7, 8, 15 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:96, bet. 2017/18:SfU24, rskr. 2017/18:311
Ändring, SFS 2020:190
Rubrik: Lag (2020:190) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: upph. 10, 10 a §§; ändr. 8 §; nya 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2020-04-07 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:201
Ändring, SFS 2020:191
Rubrik: Lag (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 8 §, nya 10, 10 a §§
Ikraft: 2021-10-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:201
Ändring, SFS 2020:803
Rubrik: Förordning (2020:803) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: utgår genom 2020:1226
Ändring, SFS 2020:1226
Rubrik: Förordning (2020:1226) om ändring i förordningen (2020:803) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: utgår 2020:803
Ändring, SFS 2020:1227
Rubrik: Förordning (2020:1227) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: utgår genom 2021:291
Ändring, SFS 2021:291
Rubrik: Förordning (2021:291) om ändring i förordningen (2020:1227) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: utgår 2020:1227
Ändring, SFS 2021:292
Rubrik: Förordning (2021:292) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: utgår genom 2021:716
Ändring, SFS 2021:716
Rubrik: Förordning (2021:716) om ändring i förordningen (2021:292) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: utgår 2021:292
Ändring, SFS 2021:717
Rubrik: Förordning (2021:717) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ikrafttr. av 2020:191
Ändring, SFS 2021:1242
Rubrik: Lag (2021:1242) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:1, utg.omr. 10, bet. 2021/22:SfU1, rskr. 2021/22:116
Ändring, SFS 2022:74
Rubrik: Lag (2022:74) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022-02-07 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:86, bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:139.
Ändring, SFS 2022:75
Rubrik: Lag (2022:75) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022-04-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:86, bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:139.
Ändring, SFS 2022:76
Rubrik: Förordning (2022:76) om ikraftträdande av lagen (2022:75) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ikrafttr. av 2022:75