Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1047 · Visa fulltext
Lag (1991:1047) om sjuklön
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:181, 1990/91:SfU18, rskr 1990/91:372
Ändring, SFS 1991:1988
Rubrik: Lag (1991:1988) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 11, 17, 20 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:40, 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1992:500
Rubrik: Lag (1992:500) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:139, 1991/92:LU37, rskr 1991/92:318
Ändring, SFS 1992:1701
Rubrik: Lag (1992:1701) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 6, 7, 8, 15, 17 §§
Ikraft: 1993-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:31, bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1995:1480
Rubrik: Lag (1995:1480) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 3, 6, 15, 17, 23 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87
Ändring, SFS 1996:1062
Rubrik: Lag (1996:1062) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 7, 17 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22
Ändring, SFS 1997:102
Rubrik: Lag (1997:102) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 6, 15 §§
Ikraft: 1997-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:73, bet. 1996/97:SfU9, rskr. 1996/97:173
Ändring, SFS 1997:281
Rubrik: Lag (1997:281) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1997-10-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:121, bet. 1996/97:SfU10, 1996/97:231
Ändring, SFS 1997:569
Rubrik: Lag (1997:569) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 6, 13, 15, 23 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:63, bet. 1996/97:SfU12, rskr. 1996/97:273
Ändring, SFS 1997:1311
Rubrik: Lag (1997:1311) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1998-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 10, bet. 1997/98:SfU1, rskr. 1997/98:111
Ändring, SFS 1998:96
Rubrik: Lag (1998:96) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:41, bet. 1997/98:SfU8, rskr. 1997/98:153
Ändring, SFS 1998:1753
Rubrik: Lag (1998:1753) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 10, bet. 1998/99:SfU1, rskr. 1998/99:101
Ändring, SFS 1999:817
Rubrik: Lag (1999:817) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 13, 20, 25 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12
Ändring, SFS 2000:382
Rubrik: Lag (2000:382) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1999/2000:SfU12, rskr. 1999/2000:236
Ändring, SFS 2000:991
Rubrik: Lag (2000:991) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2001:1116
Rubrik: Lag (2001:1116) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:9, bet. 2001/02:SfU5, rskr. 2001/02:85
Ändring, SFS 2003:424
Rubrik: Lag (2003:424) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 7, 17, 25, 26, 28 §§, rubr. närmast före 17 §; nya 17 a, 17 b §§
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235
Ändring, SFS 2004:15
Rubrik: Förordning (2004:15) om ikraftträdande av bestämmelser i lagen (2003:424) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ikrafttr. av 17, 17 a, 17 b, 25, 26, 28 §§ i 2003:424
Ikraft: 2004-03-01
Ändring, SFS 2004:788
Rubrik: Lag (2004:788) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: upph. 25 §; ändr. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17 a, 20, 24, 26, 28 §§, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:1240
Rubrik: Lag (2004:1240) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: upph. 17 b §; ändr. 7 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111
Ändring, SFS 2004:1241
Rubrik: Lag (2004:1241) om ändring i lagen (2004:788) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: upph. 17 a § i 2004:788; ändr. 12, 17, 26, 28 §§ i 2004:788; nya p 3, 4 övergångsbest. i 2004:788
Förarbeten: Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111
Ändring, SFS 2006:361
Rubrik: Lag (2006:361) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 23, 27 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:142, bet. 2005/06:SfU15, rskr. 2005/06:266
Ändring, SFS 2006:1539
Rubrik: Lag (2006:1539) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg.omr. 10, bet. 2006/07:SfU1, rskr. 2006/07:75
Ändring, SFS 2007:200
Rubrik: Lag (2007:200) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134
Ändring, SFS 2007:1004
Rubrik: Lag (2007:1004) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 2 §; ny 10 a §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13
Ändring, SFS 2008:1244
Rubrik: Lag (2008:1244) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 9; ny 4 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:22, bet. 2008/09:SfU6, rskr. 2008/09:96
Ändring, SFS 2009:448
Rubrik: Lag (2009:448) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:1048
Rubrik: Lag (2009:1048) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 13, 15 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:194, bet. 2009/10:SfU4, rskr. 2009/10:16
Ändring, SFS 2010:344
Rubrik: Lag (2010:344) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:161, bet. 2009/10:TU17, rskr. 2009/10:253
Ändring, SFS 2010:345
Rubrik: Lag (2010:345) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 4, 15 §§
Ikraft: 2011-02-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:161, bet. 2009/10:TU17, rskr. 2009/10:253
Ändring, SFS 2010:421
Rubrik: Lag (2010:421) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 17, 28 §§, rubr. närmast före 17 §; ny 17 a §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276
Ändring, SFS 2010:422
Rubrik: Lag (2010:422) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 17, 28 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276
Ändring, SFS 2010:1248
Rubrik: Lag (2010:1248) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 14, 16, 20, 23, 26 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:1073
Rubrik: Lag (2011:1073) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 4 a, 9, 12, 13, 23 §§
Ikraft: 2011-12-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:142, bet. 2011/12:SfU3, rskr. 2011/12:13
Ändring, SFS 2012:349
Rubrik: Lag (2012:349) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:81, bet. 2011/12:SfU13, rskr. 2011/12:232
Ändring, SFS 2013:93
Rubrik: Lag (2013:93) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2014:1476
Rubrik: Lag (2014:1476) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 17, 17 a, 26, 28 §§; nya 17 b, 17 c, 17 d, 17 e §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2017:1307
Rubrik: Lag (2017:1307) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, utg.omr. 10, bet. 2017/18:SfU1, rskr. 2017/18:124
Ändring, SFS 2018:648
Rubrik: Lag (2018:648) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 2, 6, 7, 8, 15 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:96, bet. 2017/18:SfU24, rskr. 2017/18:311
Ändring, SFS 2020:190
Rubrik: Lag (2020:190) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: upph. 10, 10 a §§; ändr. 8 §; nya 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2020-04-07 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:201
Ändring, SFS 2020:191
Rubrik: Lag (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 8 §, nya 10, 10 a §§
Ikraft: 2021-10-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:201
Ändring, SFS 2020:803
Rubrik: Förordning (2020:803) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: utgår genom 2020:1226
Ändring, SFS 2020:1226
Rubrik: Förordning (2020:1226) om ändring i förordningen (2020:803) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: utgår 2020:803
Ändring, SFS 2020:1227
Rubrik: Förordning (2020:1227) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: utgår genom 2021:291
Ändring, SFS 2021:291
Rubrik: Förordning (2021:291) om ändring i förordningen (2020:1227) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: utgår 2020:1227
Ändring, SFS 2021:292
Rubrik: Förordning (2021:292) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: utgår genom 2021:716
Ändring, SFS 2021:716
Rubrik: Förordning (2021:716) om ändring i förordningen (2021:292) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: utgår 2021:292
Ändring, SFS 2021:717
Rubrik: Förordning (2021:717) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ikrafttr. av 2020:191
Ändring, SFS 2021:1242
Rubrik: Lag (2021:1242) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:1, utg.omr. 10, bet. 2021/22:SfU1, rskr. 2021/22:116
Ändring, SFS 2022:74
Rubrik: Lag (2022:74) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022-02-07 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:86, bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:139.
Ändring, SFS 2022:75
Rubrik: Lag (2022:75) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022-04-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:86, bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:139.
Ändring, SFS 2022:76
Rubrik: Förordning (2022:76) om ikraftträdande av lagen (2022:75) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Omfattning: ikrafttr. av 2022:75