Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1046 · Visa fulltext
Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1998:1064
Rubrik: Förordning (1998:1064) om ändring i förordningen (1991:1046) om ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i form av bidrag till arbetshjälpmedel
Omfattning: ny 9 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1268
Rubrik: Förordning (1998:1268) om ändring i förordningen (1991:1046) om ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i form av bidrag till arbetshjälpmedel
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1998-11-01
Ändring, SFS 2004:895
Rubrik: Förordning (2004:895) om ändring i förordningen (1991:1046) om ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i form av bidrag till arbetshjälpmedel
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 9 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2009:1484
Rubrik: Förordning (2009:1484) om ändring i förordningen (1991:1046) om ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i form av bidrag till arbetshjälpmedel
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1676
Rubrik: Förordning (2010:1676) om ändring i förordningen (1991:1046) om ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i form av bidrag till arbetshjälpmedel
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 9 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2013:394
Rubrik: Förordning (2013:394) om ändring i förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1058
Rubrik: Förordning (2014:1058) om ändring i förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-10-01
Ändring, SFS 2020:61
Rubrik: Förordning (2020:61) om ändring i förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2020-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1442
Rubrik: Förordning (2022:1442) om ändring i förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2024:389
Rubrik: Förordning (2024:389) om ändring i förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel
Omfattning: ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2024-07-01